Mszczonów

Plac Piłsudskiego i Nowy Rynek zyskają nowy wygląd

Szereg analiz uwzględniających sugestie mieszkańców Mszczonowa zaowocował stworzeniem koncepcji zagospodarowania Placu Piłsudskiego i Nowego Rynku w Mszczonowie. Obszar podzielono na trzy strefy. 

Urząd Miejski w Mszczonowie odpowiedział na sugestie w sprawie zagospodarowania terenu przy ratuszu. Wolą mieszkańców było pozostawienie elementów historycznych, w tym starej studni i fragmentów bruku. Dodatkowo wystąpiono z prośbą o zastosowanie elementów zieleni w przestrzeni.

Będą trzy strefy

Obszar Placu Piłsudskiego i Nowego Rynku – jak wynika z mapy – zostanie podzielony na trzy sektory. Pojawią się miejsca parkingowe od strony północnej z odrębnym zjazdem i wyznaczonymi miejscami dla mieszkańców podróżujących z dziećmi. Dodatkowe miejsca postojowe zostaną zlokalizowane od strony południowej z chodnikiem z wyeksponowaną starą studnią. Studnia zostanie wyeksponowana przy użyciu podświetlenia oraz zostanie zabezpieczona szkłem (oznaczone na mapie kolorem fioletowym). Ponadto stworzony zostanie pas zieleni z reprezentacyjnym dojściem do budynku Urzędu Miejskiego

 

Droga jednokierunkowa z wjazdem od ul. Sienkiewicza

Teren obsługiwany będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od ul. Sienkiewicza. Układ przestrzenny zachowuje osiowe dojście do Urzędu Miejskiego z przejściem dla pieszych do chodnika po stronie wschodniej. Teren zostanie ozdobiony rabatami zieleni, miejscowo zostanie wyeksponowany stary bruk przykryty szkłem z dekoracyjnym podświetleniem. Pasy zieleni z nasadzeniem drzew oddzielą miejsca parkingowe, przewidziano także miejsca odpoczynku w formie ławek.

Ładnie i funkcjonalnie

Układ miejsc parkingowych umożliwi optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Miejsca postojowe powstaną w granicach linii istniejących krawężników zlokalizowanych od strony północnej i południowej. Zaprezentowana koncepcja uzyskała akceptację Rady Miejskiej. Projekt zagospodarowania Placu Piłsudskiego i Nowego Rynku zostanie opracowany do końca  2021 r.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły

W dalszym ciągu istnieje możliwość naniesienie zmian do zaprezentowanej koncepcji. Do 15 czerwca można zgłaszać swoje uwagi, sugestie i pomysły w kwestii zagospodarowania terenu przed ratuszem w Mszczonowie. Gminny Biuletyn Informacyjny zachęca do wyrażenia opinii na temat przedstawionej koncepcji na Facebooku – wystarczy kliknąć w ten link.

Źródło
UM Mszczonów
Back to top button
Skip to content