Ważne!

Pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie OAW. Następnego dnia GDDKiA wstrzymuje cykl spotkań

Dnia 2 marca w Wiskitkach odbyło się spotkanie w sprawie budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem) – etap: Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowe. Dzień później Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawiesiła cykl spotkań w celu przeprowadzenia stosownych analiz i rozważenia możliwych rozwiązań, uwzględniających dotychczas podniesione argumenty merytoryczne i oczekiwania społeczne.

Spotkanie początkowo odbyć miało się w OSP Działki, z racji na ogromne zainteresowanie mieszkańców przeniesione zostało do hali sportowej Zespołu Szkół nr. 3 im Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach. Przewidywania organizatorów były trafne, okoliczni mieszkańcy, działacze ekologiczni oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody zapełnili całą salę. Organizatorem spotkania było Biuro Projektowe TRAKT, na miejscu obecni byli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy rozpoczęły się od przemówienia Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki – Rafała Mitury.

Drodzy Państwo, szanowni goście, myślę że obecna kadencja samorządowa jest dla miasta i gminy Wiskitki kadencja przedziwną i historyczną. Można śmiało powiedzieć, że w każdym roku jestem zaskakiwani nowymi inwestycjami, które bardzo mocno wpływają na sposób funkcjonowania naszej gminy, ale przede wszystkim na życie naszych mieszkańców. Trzeba zaznaczyć, iż wielu tych inwestycji i wynikających z nich problemów nie byłoby, gdy nie budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po pierwszych spotkaniach poświęconych CPK wielu z nas wydawało się, że sama budowa jest kwestią jedynie kilku miejscowości. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że lotnisko pociągnęło za sobą koleje dużych prędkości, a także te obsługujące pasażerów. Obecnie dochodzi do tego siatka drogowa m.in ta o której dziś rozmawiamy, ale to nie wszystko i na pewno czeka nas w tej kwestii jeszcze wiele zaskoczeń. Już w 2018 roku mówiłem o tym jak inwestycje te wpłyną na gminę Wiskitki. Wspólnie budujemy Polskę, niestety w wielu przypadkach kosztem naszych mieszkańców. Mimo to podobnie jak w przypadku lotniska, chciałam zaznaczyć, że moje stanowisko w tej sprawie jest zbierane z Państwa stanowiskiem, myślę, że przynajmniej w większości. Wszyscy wiemy, że w procesie formalno-prawnym te inwestycje w większości są niezależne od nas, właśnie dlatego chciałbym podziękować Państwu za obecność i tak wysoką frekwencję. Zdajemy sobie sprawę, że głos społeczeństwa w tych tematach może kluczowe znaczenie. Omawiany projekt drogowy oznacza kolejne poszatkowanie naszej gminy, wiąże się on również z likwidacja kolejnych miejscowości i sołectw. Pragnę przypomnieć, że razem z projektem CPK takich miejscowości, które znikną całkowicie z map jest już jedenaście, a ostatecznie może być ich więcej. Czasem w pracy burmistrza najgorsza jest bezradność, walczymy razem na jednym froncie, a tym samym dbamy o nasz wspólny interes. Niestety często spotykamy się z murem w postaci różnych aktów i regulacji prawnych. Mimo to uważam, że nigdy na żadnym etapie nie możemy złożyć broni i pozostać bierni w sprawach które nas dotyczą. Mówił Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki – Rafał Mitura

W dalszej części spotkania nadszedł czas na przemówienia przedstawicieli stowarzyszeń oraz działaczy ekologicznych. Poruszyli oni ważne kwestie związane z sąsiedztwem Bolimowskiego Parku Krajobrazowo, a także obecność ujęcia wody Sokule. Ekolodzy zaznaczyli, że ujęcie wody to nie same studnie i pompy znajdujące się w pobliskich lasach, ale również ogromny obszar, z którego woda jest czerpana. Każda ingerencja w pobliskie tereny mogłaby skończyć się brakiem wody dla gminy Wiskitki, Radziejowice oraz Żyrardów.

Dziś spotykamy się na stypie, ponieważ panowie, którzy aktualnie siedzą za tym stołem przyjechali nas rozjechać, jako stowarzyszenie Czarny Bocian stanowczo temu protestujemy. Drogi szybkiego ruchu są potrzebne, ale ich budowa musi uwzględniać interesy nas wszystkich. Przestudiowałem dokładnie plany GDDKIA i jasno wynika z nich, że OBW dale nam oszczędność ekonomiczną w tym czasu i paliwa o około 25%. Jednakże w kalkulacjach tych nikt nie uwzględnił nas. Ja również nie dam się rozjechać, dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pokazuję, że państwo nie może bezkarnie niszczyć sowich obywateli. Rządzący dzisiaj są, jutro może ich nie być. To właśnie my mieszkańcy wybieramy naszą władzę, myślę że głos krzywdzonych powinien być bardzo wyraźnie słyszalny. Pan burmistrz powiedział, że jest zaskoczony i bezradny, my natomiast nie jesteśmy ani zaskoczeni ani bezradni i mówimy że tu żadna autostrada nie powstanie. Mówili przedstawiciele stowarzyszenia Czarny Bocian.

Swój głos w sprawie zabrała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie

Dziękuję za przedstawienie swoich opinii, rozumiemy wasze obawy i podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, za chwilę projektanci przedstawią aspekty techniczne budowy, ale zanim to nastąpi pragnę powiedzieć kilka słów o samej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu wynika z zapotrzebowania na rozwój naszego państwa. Każdy z nas chce podróżować szybko i bezpiecznie. Temat budowy OAW nie powstał teraz, pierwsze plany przestrzennego zagospodarowania kraju zakładające jej budowę powstały w 2011 roku. Mówił Dyrektor GDDKiA oddziału w Warszawie Jarosław Wąsowski.

Dzień po spotkaniu na rządowej stronie gov.pl pojawiła się informacja o zawieszeniu cyklu spotkań oraz podziękowanie za tymczasowe głosy społeczeństwa w sprawie budowy OAW.

W wyniku dotychczas przeprowadzonej serii spotkań informacyjnych, które dotyczyły wstępnych prac koncepcyjnych dla planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), podjęliśmy decyzję o ich czasowym zawieszeniu. Terminy kolejnych spotkań informacyjnych ustalimy, po przeprowadzeniu stosownych analiz i możliwych rozwiązań, uwzględniających dotychczas podniesione argumenty merytoryczne i oczekiwania społeczne. Obecnie projektanci pracują nad opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, którego celem jest wskazanie optymalnych wariantów przebiegu tej drogi.

Dotychczasowe spotkania informacyjne pokazały nam potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, wieloaspektowych analiz. Dotyczyć one będą m.in. kwestii środowiskowych, społecznych oraz optymalnych powiązań komunikacyjnych, uwzględniających lokalne potrzeby i plany pozostałych inwestorów. Bierzemy przy tym pod uwagę szczególny charakter tej części Mazowsza oraz potencjalną skalę oddziaływania planowanych inwestycji. Tak brzmi treść informacji zamieszczonej przez GDDKiA z dnia 3 marca 2023 roku.

Back to top button
Skip to content