Ważne!

PEC podpisuje umowę na 2,5mln zł.

12 września w żyrardowskim Włókienniku w obecności ministra Macieja Małeckiego, odbyło się podpisanie umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2 437 400 zł dofinansowania w formie pożyczki otrzymał PEC “Żyrardów” Spółka z o.o. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację instalacji odpylania dla kotłów nr. 3 i 4 w ciepłowni miejskiej.

Obecna także na wydarzeniu wójt gminy Radziejowice złożyła swój podpis na umówię o dotację w wysokości ponad 4 000 zł dla gminy na usuwanie azbestu z jej terenów.

Spotkanie obejmowało również temat umorzenia części pożyczek na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie, umowa została podpisana przez Dyrektor Włókiennika Jolantę Walczak

Back to top button
Skip to content