KulturaŻyrardów

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie kultury

Przypominamy, że trwa otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Przedmiotem konkursu jest edukacja kulturowa i animacja społeczno-kulturowa mieszkańców naszego miasta.

Oferty można składać za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do 28.06.2022 r. – o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w serwisie.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zyrardow.pl, w serwisie Witkac.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Back to top button
Skip to content