Radziejowice

Oświetlenie ronda w Kuklówce

Zarządcą drogi nr 579 w tym odcinka drogi Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który dokonał  realizacji inwestycji  pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do km 51+599) na terenie gmin  Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów: grodziskiego i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc.  Grodzisk Maz. – Radziejowice)”.

Elementem inwestycji była budowa oświetlenia ulicznego w tym oświetlenia ronda przy szkole w m. Kuklówka Radziejowicka. W wyniku wielokrotnych interwencji dokonanych przez Urząd Gminy Radziejowice uzyskano informację od MZDW, iż instalacja odbiorcza podmiotu przyłączanego tj. lampy oświetlające rondo wymagają przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.

Z ostatnich  informacji telefonicznych  jakie otrzymaliśmy od przedstawiciela MZDW wynika, iż PGE określiło najwcześniejszy termin przyłączenia oświetlenia ulicznego podmiotu przyłączanego na dzień 28.02.2022 rok. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich po przyłączeniu do sieci PGE może dopiero przekazać Gminie Radziejowice przedmiotowe oświetlenie w eksploatację. Tak więc zasadne interwencje mieszkańców (dotyczy również organizacji ruchu na przedmiotowej drodze) prosimy kierować do MZDW w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 41, nr tel.22-755-59-46 .

Informacja prasowa UG w Radziejowicach

Back to top button
Skip to content