Artykuły partnerów

Odszkodowania z OC – jak je uzyskać? Skuteczny poradnik dla poszkodowanych

Polisa od odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie zapewnienie ochrony każdemu kierowcy pojazdu mechanicznego. Oznacza to, że w razie wypadku to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania oraz innego rodzaju roszczeń, jeśli takie mu przysługują. W jaki sposób można uzyskać należne świadczenia?

Podstawowe kroki

 Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić starając się o odszkodowanie, jest zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. Chodzi tutaj przede wszystkim o fotografie z miejsca zdarzenia, dokumentację medyczną oraz notatki policyjne. Materiał ten będzie miał duże znaczenie przy ustalaniu wysokości odszkodowania z OC. Należy go więc dołączyć do zgłoszenia szkody i tym samym umożliwić ubezpieczycielowi zapoznanie się z nim. Warto również porozmawiać ze świadkami wypadku, jeśli tacy byli. Może się bowiem tak zdarzyć, że ich zeznania wniosą wiele do sprawy. Taka pomoc jest nieoceniona, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczeń.

Czy poszkodowanemu należy się tylko odszkodowanie?

 Zgodnie z polskim prawem poszkodowanemu przysługuje cały katalog roszczeń. Jak przyznaje ekspert, odszkodowanie to jedynie podstawowe świadczenie, o które może starać się ofiara wypadku. Oprócz tego może ona liczyć na zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia, zakupu leków oraz sprzętu medycznego i transportu, a także w niektórych przypadkach rentę. Co ważne, jeśli poszkodowany zmarł w wyniku wypadku bądź też wskutek obrażeń jakie odniósł w związku z nim, jego najbliższym przysługują te same roszczenia, a ponadto, zwrot kosztów pochówku. Trzeba jednak pamiętać, że każde zdarzenie jest inne, ma swoją specyfikę. W związku z tym w danym przypadku należy indywidualnie ustalać jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu.

Profesjonalna pomoc prawna

 Bez względu na rodzaj świadczeń, o które stara się poszkodowany lub jego rodzina, z całą pewnością przyda się pomoc prawna. Dobrym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do kancelarii odszkodowawczej, w której pracują prawnicy będący specjalistami z zakresu dochodzenia tego typu roszczeń. Co ważne, pomoc prawna nie ogranicza się jedynie do udzielenia porady. Otóż oprócz niej można uzyskać także profesjonalnie przygotowane pisma, które następnie przedkłada się firmie ubezpieczeniowej. Prawnicy kancelarii mogą wziąć udział w ewentualnym postępowaniu mediacyjnym, aby załatwić daną sprawę w sposób polubowny, w możliwie najkrótszym czasie. Gdyby natomiast pojawiła się konieczność skierowania sprawy na drogę sądową, wówczas klient kancelarii może liczyć na zastępstwo procesowe, którego podejmie się stale współpracujący z nią adwokat bądź radca prawny.

Back to top button
Skip to content