GospodarkaŻyrardów

Odpady to wspólna sprawa!

Jeśli wszyscy solidarnie będziemy segregować i płacić za odpady, unikniemy wysokiej podwyżki opłat

Jak wskazują prowadzone analizy związane z efektywnością finansową gospodarki odpadowej na terenie Miasta Żyrardowa, wzrasta ilość wytwarzanych odpadów, wzrastają koszty ich odbioru i zagospodarowania, ale nie wzrasta liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu i uiszczających opłaty za odbiór odpadów. Mieszkańcy, którzy nie płacą, muszą liczyć się z tym, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności! Urząd Miasta intensyfikuje działania, mające na celu uszczelnienie systemu.

Odpady zmieszane to największe koszty systemu, dramat dla portfela i środowiska! W porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła ilość odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych, jak i pozostałych frakcji, o 20% – 30%. Niestety istotnym czynnikiem wpływającym na to zjawisko, jest nie tylko niewłaściwe segregowanie odpadów, ale również nieuczciwi mieszkańcy, którzy nie ujawniają w systemie realnej liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, czyli składają do Urzędu Miasta deklaracje odpadowe niezgodne z prawdą. Skutkiem takiej sytuacji będzie konieczność zmiany cen odbioru i zagospodarowania odpadów do wysokości pokrywającej rzeczywiste koszty systemu.

Aby ograniczyć wysokość wzrostu opłaty od mieszkańców, która zgodnie z obecnymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów powinna wzrosnąć, Urząd Miasta prowadzi działania kontrolne. Weryfikacja liczby lokatorów w gospodarstwie domowych prowadzona jest na podstawie ilości zużytej wody. To właśnie w oparciu o te dane, w sytuacjach wątpliwych, Urząd Miasta prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie rzetelności składanych deklaracji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Liczymy też na większą pomoc administratorów budynków wielolokalowych. Warto podkreślić, że za niezłożenie deklaracji odpadowej lub zafałszowanie danych wskazanych w deklaracji grozi kara grzywny w wysokości 500 zł.

Wszyscy powinniśmy czuć się współodpowiedzialni za system gospodarowania odpadami, bo od nas zależą koszty jakie ponosimy za jego funkcjonowanie. Jeśli nie weźmiemy solidarnego udziału w opłatach i segregacji odpadów, czeka nas nieuchronna podwyżka cen.

 

Źródło
UM Żyrardowa
Back to top button
Skip to content