GospodarkaPuszcza Mariańska

Odbiór mostu w Walerianach lada chwila

Most w miejscowości w Waleriany, który znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 jest już wybudowany od kilku miesięcy i nie może doczekać się odbiorów technicznych. Całość inwestycji wygląda, że jest na ukończeniu. Pozostało puścić ruch gotowym mostem, rozebrać objazd i położyć kawałek warstwy ścieralnej.

W sprawę zaangażował się żyrardowski radny a zarazem Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.

– Przeciąga się termin odbioru prac przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Mam nadzieję że nastąpi to w tym tygodniu. Następnie rozbierzemy objazd i położymy kawałek warstwy ścieralnej. Oceniam że wszystko powinno zakończyć się do końca następnego tygodnia – powiedział Grzegorz Obłękowski

Back to top button
Skip to content