Radziejowice

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Radziejowice

14 października 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach odbyła się uroczystość zorganizowana dla pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych, z terenu Gminy Radziejowice. Na zaproszenie Wójta Gminy w spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi szkół i przedszkoli.

Witając gości Pani Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice podkreśliła, że cyt.” Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich pracowników oświaty, to dzień, w którym zazwyczaj, zwracamy uwagę na zakres wartości, jakie przynosi edukacja dzieci i młodzieży oraz składamy podziękowania za posłannictwo i pełnienie szczególnej roli społecznej Tym, którzy wartości te urzeczywistniają poprzez swoją codzienną pracę.”

Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim pracownikom placówek oświatowych za wytrwałość i aktywność, dzięki którym pomimo trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w minionym roku szkolnym udało się w pełni, terminowo i sprawnie zrealizować zaplanowane zadania edukacyjne, w tym z sukcesem zakończono realizację projektów unijnych, programów edukacyjnych, a także rządowych. Pani Wójt wraz z Zastępcą Wójta – Panem Arturem Jankowskim oraz Dyrektorem Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach – Panią Beatą Kaliną w dowód uznania wręczyli Dyrektorom oraz nauczycielom zaangażowanym w realizację programów dofinansowywanych z funduszy unijnych 37 decyzji o przyznaniu nagród finansowych.

Natomiast trzem nauczycielom, którzy w okresie wakacji zdali wymagany prawem egzamin, Pani Wójt wręczyła Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Uroczystość została zorganizowana w formie eventu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia, zorganizowanego w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki. Zebrani goście wysłuchali wykładu nt. zagadnień radzenia sobie z uzależnianiami wśród dzieci i młodzieży, a także mogli skorzystać z badania słuchu oraz konsultacji kosmetycznych.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac konkursowych w plastycznym konkursie zorganizowanym przez GCK „Powozownia” dla uczniów placówek z Gminy Radziejowice pn. „Mój ulubiony Nauczyciel”. Miłą niespodzianką dla zebranych gości była możliwość obejrzenia własnych portretów namalowanych przez swoich wychowanków i uczniów.

WYNIKI KONKURSU “MÓJ ULUBIONY NAUCZYCIEL”

Jury Grona Pedagogicznego i pracowników oświaty Gminy Radziejowice po obejrzeniu ponad 35 prac uczniów szkół z terenu Gminy oceniło zgłoszone prace w następujący sposób:

  1. I miejsce, portret p. Moniki Pajdowskiej – Konrad Studziński, kl. I Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej
  2. II miejsce, portret p. Eweliny Kamińskiej – Iza Popłońska, kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej
  3. III miejsce, portret p. Sylwii Wojtczak – Roksana Obłąkowska, kl. IA Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A
  4. Wyróżnienie, portret p. Kasi – Jagoda Czuj, kl. II Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A
  5. Wyróżnienie, portret p. Mileny Szewczyk – Magdalena Radlińska, kl. VII Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach
  6. Wyróżnienie, portret p. Oli Niewoli – Klaudia Bonowska, kl. IVB Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach
  7. Wyróżnienie, portret p. Anny Szewczyk i Moniki Szmajkowskiej – Hubert Kuczyński – Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Radziejowicach

Całość uroczystości zwieńczył koncert, podczas którego wykonawcy przedstawili interpretacje standardów polskiej muzyki rozrywkowej.

Tekst: B.K.

Foto: GCK POWOZOWNIA

Back to top button
Skip to content