Puszcza Mariańska

Nowy wóz strażacki dla OSP Bartniki

Ochotnicza Straż Pożarna w Bartnikach dostała dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Warunkiem było zapewnienie wkładu własnego w budżecie gminy Puszcza Mariańska. Po wielu trudach udało się zdobyć dodatkowe środki.

Powiązane artykuły

Druhowie z jednostki w Bartnikach mają powody do świętowania. Prawdopodobnie w październiku do jednostki wjedzie zupełnie nowy samochód strażacki. Jest to powód do radości, choć jeszcze kilka dni temu sprawa nie wyglądała dobrze – wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup pojazdu został odrzucony, a do dokonania transakcji brakowało niebagatelnej kwoty 100 tys. zł. Wszystkie znaki wskazywały na to, że plan zakupu auta pożarniczego nie powiedzie się. Druhowie jednak się nie poddali.

Z końcem 2020 roku Prezes OSP Bartniki Krzysztof Sobczyk złożył do Rady Gminy Puszcza Mariańska wniosek o zapewnienie w budżecie gminy pieniędzy na pokrycie wkładu własnego w celu zakupu samochodu strażackiego. Decyzją radnych gminy zabezpieczono kwotę 200 tys. złotych. Następnie złożono wniosek do Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, który z kolei przekazano do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zgodnie ze standardową procedurą.

– Na przełomie kwietnia 2021 roku otrzymaliśmy informację, że samorząd musi zabezpieczyć nie 200, lecz 300 tys. złotych. W przypadku niespełnienia tego warunku automatycznie wniosek zostałby odrzucony. Straciliśmy nadzieję, ponieważ gmina nie dysponowała dodatkowymi środkami. Jednak ja nie składam broni i po wielu rozmowach i prośbach ponownie znaleźliśmy się na liście oczekujących na dofinansowanie. Wróciliśmy do gry po otrzymaniu promesy – mówi Krzysztof Sobczyk.

Zanim udało się pozyskać środki, druhowie głowili się nad znalezieniem 100 tys. zł w celu zwiększenia wkładu własnego, czyli warunku koniecznego do procedowania wniosku o dofinansowanie zakupu auta. Rodziły się różne pomysły w głowach strażaków, którzy postanowili się nie poddawać. Zaczęli już planować szereg akcji na terenie gminy.

gov.pl

–  Jednym ekstremalnym pomysłem był objazd po posesjach i zbiórka złomu od mieszkańców. Pewna jednostka w Polsce przeprowadziła taki manewr i pozyskała w ten sposób 60 tys. zł. Rozważaliśmy zorganizowanie wraz z proboszczem dużego pikniku na którym sprzedawalibyśmy produkty. Wszystko we współpracy ze stowarzyszeniami i klubem seniora – wyjaśnia Prezes PSPS Bartniki.

Należy zaakcentować, że marzenie strażaków nie mogłoby się spełnić, gdyby nie pomoc z Samorządu Województwa Mazowieckiego, który wyraził wolę pomocy i zgodził się przekazać brakującą kwotę 100 tys. zł na zakup pojazdu.

Dotacja budżetowa ze środków KSRG w wysokości 130 tys. zł już wpłynęła na konto jednostki i z niekrytą radością druhowie przyznają, że rozglądają się za nowym samochodem. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na jego zakup. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

Back to top button
Skip to content