GospodarkaWażne!Żyrardów

Nowe stawki podatku od środków transportowych

Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła propozycję Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zmniejszenia stawek podatku od środków transportowych do minimalnego poziomu dopuszczonego przez Ministra Finansów i Polityki Regionalnej. To ukłon w stronę lokalnych przedsiębiorców, w związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii. Znaczące obniżenie podatku ma również zachęcić leasingobiorców do wyboru Miasta Żyrardowa jako miejsca, gdzie będą rejestrowane środki transportowe i będzie opłacany podatek od środków transportowych. Nowe stawki obowiązywać będą od lipca br.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t. do 5,5 t. stawka wynosić będzie 75 zł, powyżej 5,5 t. do 9 t. – 85 zł, powyżej 9 t. i poniżej 12 t. – 95 zł.

Stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych i nie mogą być niższe niż stawki minimalne, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęta przez Radę Miasta uchwała uwzględnia stawki ustawowe oraz preferencje dla środków transportowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Stawki te uległy obniżeniu w stosunku do stawek obowiązujących w uchwale Nr XVII/106/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 roku do poziomu stawek minimalnych obowiązujących w 2021 roku i mieszczą się w przedziale określonym przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

I tak, od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t. do 5,5 t. stawka wynosić będzie 75 zł, powyżej 5,5 t. do 9 t. – 85 zł, powyżej 9 t. i poniżej 12 t. – 95 zł.

Pozostałe stawki oraz szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia br w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępnej na stronie www.bip.zyrardow.pl.

Back to top button
Skip to content