Żyrardów

Nowe inicjatywy lokalne

W naszym mieście z powodzeniem realizowane są zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach programu ,,Inicjatywa lokalna”. Program został stworzony z myślą o mieszkańcach, którzy chcą zmienić bezpośrednie otoczenie swojego miejsca zamieszkania, mają pomysł i są gotowi zaangażować się w jego realizację. W pierwszej połowie tego roku wykonanych zostało 5 inicjatyw, a w trakcie realizacji są 4 zadania. Kolejny nabór wniosków trwa do 10 września br.

  • wietlenia w ul. Konwaliowej,
  • Remont chodnika przy ul. Wittengerga 4,
  • Mobilne miasteczko ruchu drogowego.

Łączny planowany udział finansowy Miasta Żyrardowa w realizacji powyższych zadań, na podstawie złożonych wniosków o realizację inicjatywy lokalnej, wyniesie około 100 tysięcy złotych.

W naborze wniosków o realizację inicjatywy w terminie do 10 lipca bieżącego roku został złożony jeden wniosek, dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej”. Określone we wniosku dofinansowanie ze strony Miasta Żyrardowa wynosi 25 tysięcy złotych.

Kolejny termin nabór wniosków upływa 10 września bieżącego roku.

Przypomnijmy, że w ramach inicjatyw lokalnych, mogą być realizowane przedsięwzięcia mające charakter celu publicznego oraz zaplanowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania inicjatora. Każda zatwierdzona inicjatywa finansowana jest 85% ze środków Miasta, przy czym nie może to być kwota wyższa niż 25 tys. zł. Wkład własny Inicjatora winien wynosić min. 15% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zyrardow.pl  w zakładce ,,Inicjatywa lokalna” oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta pod nr tel. 46 858 15 93.

Zachęcamy do składania wniosków!

Tekst i foto UM Żyrardów

Back to top button
Skip to content