Puszcza Mariańska

Nauczycielki z Hiszpanii w “Tańskim”

27 maja podsumowano wizytę Ady Navarro Araña i Carmen Diaz Doblas – nauczycielek z IES Faro de Maspalomas na Gran Canarii w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Spotkanie zorganizowane w ramach projektu “Jobshadowing” Erasmus+ jest początkiem współpracy pomiędzy placówkami i władzami lokalnymi.

Przez tydzień gościnie liceum obserwowały zajęcia prowadzone przez pedagogów: zakres materiału do opanowania, metody dydaktyczne i sposoby motywowania uczniów do pracy. Podziwiały musztrę adeptów klas mundurowych, policyjnych, a także umiejętności przyszłych stewardess i stewardów. Wzięły udział z zwiedzaniu Żyrardowa oraz bliskiej okolicy szkoły. Przekazały również wiedzę o tym, jak wygląda system nauczania w Hiszpanii i jakie metody przynoszą oczekiwane rezultaty.

– To jest bardzo dobre doświadczenie. W tutejszej szkole panuje bardzo rodzinna atmosfera pomiędzy uczniami i nauczycielami. U nas budynek jest bardzo duży, a tutaj wszyscy są w bliższym kontakcie. Podoba nam się zieleń dookoła, która uspokaja i stwarza dobre warunki do nauki. Poza tym lubimy polskie jedzenie, na przykład pierogi i oczywiście polską kulturę. Nie tylko duże miasta jak Warszawa czy Kraków, ale także mniejsze miejscowości mają wiele do zaoferowania – mówią nauczycielki z Hiszpanii.

W podsumowaniu wizyty wziął udział Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego. Wyraził podziękowanie i nadzieje względem szkoły reprezentowanej przez panie pedagog. Nawiązanie dobrych relacji ma służyć obu placówkom, a przede wszystkim jej uczniom.

– Projekt w Puszczy Mariańskiej jest jednym z wielu, ale wyjątkowym, ponieważ ta więź, która tutaj się wytworzyła daje duże nadzieje na to, że ta współpraca jeszcze się poszerzy i nie będzie ostatnią wizytą nauczycieli z Hiszpanii w Polsce. Z zapowiedzi wygląda na to, że także będziemy mogli odwiedzić ich kraj, bo takie zaproszenie skierowali zarówno do nauczycieli jak i uczniów, za co bardzo dziękuję – zaznaczył Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego.

To kolejne państwo, z którym tutejsze liceum nawiązało kontakt. Od dwóch lat współpracuje z Włochami, z miastem Terazzina. Rozwój i utrzymanie europejskich standardów przyświeca władzom szkoły.

– Cieszę się bardzo, że nasi nauczyciele języka angielskiego i innych przedmiotów są otwarci, że jesteśmy innowacyjni i że możemy pokazywać naszą metodykę pracy, ale również poznawać te zasady, które funkcjonują w Hiszpanii. Nie odstajemy od innych krajów europejskiego kręgu gospodarczego. Poza tym wyróżniamy się jako ta szkoła, która uczy jak uczyć – mówi Urszula Matusiak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej.

Efektem spotkania ma być rozpisanie projektu wymiany uczniowskiej między szkołami. Długotrwałe kontakty mogą być zachętą dla absolwentów szkół podstawowych, którzy stają przed wyborem szkoły średniej. Pierwszy etap rekrutacji kończy się 20 czerwca.

Back to top button
Skip to content