Żyrardów

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

Prezydent Miasta Żyrardowa planuje ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa”.

W związku z tym osoby, zainteresowane programem w 2023 roku, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP do dnia 28 lutego br.

Miasto, w oparciu o indywidualne wnioski właścicieli nieruchomości, złoży do WFOŚiGW
w Warszawie zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji przeprowadzi postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy, który będzie w 2023 roku usuwał wyroby zawierające azbest z nieruchomości objętych powyższym wnioskiem.

Pozyskane w ramach dofinansowania środki finansowe mogą być przeznaczone na demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie www.zyrardow.pl w zakładce Mieszkaniec / Ochrona środowiska, a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 46.

Informacja p-rasowa: UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content