Dla dzieciPuszcza Mariańska

Na ratunek klimatu

15 października na terenie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej odbył się rodzinny Piknik Klimatyczny, podczas którego uczniowie i nauczyciele sadzili rośliny, by później móc się cieszyć wegeteriańskim grillem. Piknik miał miejsce w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.

Piknik Klimatyczny miał na celu zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany klimatu. Dzieci ze szkoły wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami i nauczycielami zasadziły ponad 1000 roślin, które w okresie wiosennym będą przyjazną strefą dla owadów zapylających, a jesienią swoimi owocami staną się naturalnym karmnikiem dla ptaków. Akcja zazieleniania była pretekstem do wprowadzania młodych ludzi i ich rodzin w temat szerokorozumianej ekologii, ale także zmian klimatycznych, które zdają się być nieuchronne. Organizator Pikniku, Instytut na rzecz Ekorozwoju z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, podczas wydarzenia zaplanował również wykłady, które pokazały, że zmiany klimatyczne nie są obojętne mieszkańcom gminy Puszcza Mariańska.

Wspólnie zorganizowana akcja jest bardzo cenna dla naszej lokalnej społeczności, a także dla społeczności naszej szkoły. Nie tylko zaktywizowała ogromną liczbę naszej młodzieży, ale również szczególną aktywnością wykazały się osoby starsze, biorące aktywny udział w projekcie #klimaSENIORE. Inicjatywa ta pozytywnie wpłynie nie tylko na otoczenie naszej szkoły, ale przez fakt iż nasz teren jest terenem otwartym dla społeczności lokalnej, przebywanie w tak zazielenionej przestrzeni będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne naszych odwiedzających – powiedziała Dorota Monkiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej.

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie i bioróżnorodność jest ogromny i obecnie bardzo destrukcyjny. Organizowanie zielonych przestrzeni jest niezwykle istotne, z punktu widzenia zdrowia psychicznego, a także jej wpływu na jakość powietrza, gospodarowanie wodami, czy utrzymanie stabilnej bioróżnorodności.

Zielone inicjatywy są niezwykle istotne dla kruchego ekosystemu, który obecnie znajduje się w bardzo krytycznej sytuacji. Zwiększanie bioróżnorodności poprzez sadzenie roślin miododajnych, a także takich, które stają się pożywieniem dla ptaków, nie tylko wzmacnia nasze organizmy poprzez bezpośredni kontakt z naturą, ale pozwala także na zasiedlanie się owadów i zwierząt. Zazieleniając tereny, budujemy im domy – powiedział Konrad Wielądek z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Do akcji Pikniku klimatycznego w Puszczy Mariańskiej włączyła się również firma OBI, która przekazała na rzecz szkoły darowiznę w postaci cebulek kwiatów wieloletnich, grabie, sekatory, rękawiczki. By uczniowie mogli dbać o zasadzone rośliny w ramach zajęć przyrody lub godziny wychowawczej.

Dziękujemy za zaproszenie do włączenia się w inicjatywę jaką są nasadzenia w Szkole Podstawowej w ramach projektu #klimaSENIORE. Firma Obi postanowiła wesprzeć to wydarzenie, obdarowując szkołę prezentami, które przydadzą się lokalnej społeczności do zadbania o teren zielony wokół szkoły – powiedziała Anna Oklińska z firmy OBI.

Wspieranie i aktywne uczestnictwo w lokalnych inicjatywach ekologicznych, jest niezwykle istotne z punktu zachodzących w coraz szybszym tempie zmian klimatu. Każda najmniejsza zmiana w naszym zachowaniu, a także świadome i efektywne działanie, z korzyścią przełoży się na poprawę jakości środowiska w którym żyjemy, a także pozytywnie wpłynie na nasze relacje z otoczeniem, którego jesteśmy częścią.

Artykuł powstał w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Back to top button
Skip to content