MazowszeWażne!

Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie żyrardowskim dofinansowanych zostanie w sumie 28 projektów kwotą 580,2 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie żyrardowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 71,2 tys. zł otrzyma 5 inwestycji. Dofinansowane zostały:

– ekologiczne utwardzenie alejek działkowych ŻSUOD Witamina – 12,8 tys. zł;

– wykonanie systemu monitoringu CCTV na terenie ROD Len – 20 tys. zł;

– zakup kontenera do przechowywania sprzętów ogrodniczych potrzebnych do utrzymania porządku na terenie ROD Relaks, zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi z żywopłotów, krzewów i drzew, zakup pojemnika na odpady – 9,2 tys. zł;

– adaptacja pomieszczenia na toaletę do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD Krokus – 10 tys. zł;

– modernizacja dróg na terenie ROD Oaza – 19,2 tys. zł.

 

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie żyrardowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 139,3 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie – 76,9 tys. zł;

– akcja edukacyjno-informacyjna „Czysta Gmina – Czyste Powietrze”, gminna Mszczonów – 5,9 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice – 6,9 tys. zł;

– zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów – 49,4 tys. zł.

Jak zaznacza Mirosław Adam Orliński, w tym roku w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza dofinansujemy aż 178 projektów. – Ten program to przede wszystkim inwestycje w nasze zdrowie. Chcemy, aby nasi mieszkańcy oddychali świeżym powietrzem, ale też musimy działać w trosce o przyszłe pokolenia.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 2 z powiatu żyrardowskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 199,7 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie – 99,7 tys. zł;

– zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie” – 100 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie żyrardowskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 17 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 170 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka – Nowy Dworek – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka – 10 tys. zł;

– doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży – 10 tys. zł;

– wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Nowa Huta – 10 tys. zł;

– wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Długokąty – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Studzieniec – 10 tys. zł;

– urządzenie placu sołeckiego w miejscowości Adamów-Wieś poprzez budowę wiaty rekreacyjnej – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych w miejscowości Krzyżówka – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych w miejscowości Nowe Budy – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Antoniew – 10 tys. zł;

– zakup urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Czerwona Niwa na działce użyczonej gminie – 10 tys. zł;

– zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Duninopol – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów – 10 tys. zł;

– wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku OSP Nowy Drzewicz – 10 tys. zł;

– utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Nowy Oryszew – 10 tys. zł.

Back to top button
Skip to content