Mszczonów

Mszczonów z nagrodą Symbol 2021

Gmina Mszczonów kolejny raz została uhonorowana tytułem Symbolu Polskiej Samorządności. Tym razem wyróżnienie to przyznano jej nadając miano Symbolu Inwestycji 2021.

Plebiscyt jest realizowany przez redakcję „Monitora Rynkowego”, czyli niezależnego dodatku do dziennika „Dziennika Gazeta Prawna”, oraz „Monitora Biznesu” – niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej”. Ogólnopolski program medialny Symbol wyróżnia podmioty różnych sektorów, które są wzorem do naśladowania, będąc liderami swoich branży i przyczyniając się do rozwoju Polski. Prestiżowe tytuły są przyznawane od 2011 r.

Decyzją Kapituły Programu gmina uzyskała tytuł Symbolu Inwestycji 2021 w uznaniu dla ubiegłorocznych zrealizowanych przez nią zadań. Jak można przeczytać w opublikowanym w „Monitorze Rynkowym” artykule, „największe środki były przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz na zagospodarowanie parku miejskiego wraz z rewitalizacją terenów przykościelnych w centrum Mszczonowa. Rozpoczęto duży projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i nowych inwestorów”. Inwestycje te były jednymi z głównych czynników przyznania wyróżnienia.

Symboliczny grawerton z nadanym tytułem burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi wręczył osobiście Jakub Lisiecki, redaktor naczelny obydwu dodatków i jednocześnie przewodniczący Kapituły Programu Symbol.

Informacja prasowa i foto: GCI Mszczonów

Back to top button
Skip to content