Ważne!

Mobilna wypożyczalnia

Od czerwca możliwe będzie wypożyczanie książek z dostawą do domu. Takie rozwiązanie proponuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie we współpracą z firmą EMKA S.A.. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy nie mają możliwości odwiedzić biblioteki i osobiście odebrać książki.

Dostarczanie zbio­rów do miej­sca za­mie­szka­nia, to nowa usługa świadczona przez Bi­blio­tekę w Żyrardowie. Celem jej uru­cho­mie­nia jest umożliwienie ko­rzy­sta­nia z oferty biblioteki osobom na­ra­żo­nym na marginalizację lub dys­kry­mi­na­cję, ze względu na nie­peł­no­spra­wność bądź obniżony poziom sprawności z powodu wieku, czy choroby.

– Odkąd objąłem stanowisko dyrektora myślałem o tym, jak ułatwić dostęp do naszych zbiorów osobom, które nie mogą przyjść do nas osobiście. Są to różne powody – brak sił, choroby. Jeśli takie występują, chcemy wyjść naprzeciw mieszkańcom Żyrardowa i otwieramy wypożyczalnię mobilną, choć taką usługę można również nazwać „książką na telefon” – wyjaśnia Jerzy Naziębło, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.

Taka usługa nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie firmy EMKA S.A., która czynnie włącza się w działalność społeczną. – Jesteśmy po to, żeby służyć naszym mieszkańcom – mówił Krzysztof Rdest, prezes firmy EMKA S.A.. – Kiedy spotykam tak pozytywną osobę jak Jerzy Naziębło, pierwszego dyrektora, który wyszedł „out of the box”, to z pewnością należy go wspierać w tych działaniach. Warto również pamiętać, że w dzisiejszych czasach akcje promujące czytelnictwo są niesłychanie potrzebne. Bo w końcu nic nie zastąpi dobrego wieczoru z książką – dodał prezes.

Działalność Mobilnej Wy­po­ży­czal­ni będzie realizowana w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00). Nowa usługa ma nie tylko umożliwić wypożyczenie książek, ale również zapis do Biblioteki osobom do­tych­czas niezarejestrowanym. Wypożyczenia mobilne będą realizowane na zasadach za­war­tych w Re­gu­la­mi­nie Biblioteki.Materiały biblioteczne uży­tko­wni­cy mogą zamawiać telefonicznie w go­dzi­nach otwarcia placówek lub przez in­dy­wi­dua­lne konto on-line.

 

Chęć skorzystania z usługi można zgłosić w:

 • Centrali Biblioteki,
  Mostowa 1
  pod nr tel. 46 855 40 67,
 • Bibliotece Fabrycznej
  1 Maja 52
  tel. 46 855 35 63,
 • Filii nr 6
  Stara Garbarnia, ul. Kilińskiego 9
  46 855 40 37,
 • Filii nr 3
  Moniuszki 13
  tel. 46 855 48 09,
 • Filii nr 2
  Wittenberga 3
  tel. 46 855 12 13
 • lub e-mailem na adres mbp@zyrardow.pl.
Back to top button
Skip to content