Ważne!Żyrardów

Mamy największy spadek zanieczyszczeń powietrza w województwie

Inspekcja Ochrony Środowiska opublikowała raport dot. oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2020. Wartości stężeń średniorocznych PM10 w latach 2011-2020 mieszczą się w przedziale od 17 do 49 μg/m3 ale największy spadek stężeń odnotowano na stacji zlokalizowanej w Żyrardowie, gdzie stężenie średnioroczne uległo obniżeniu o 48%, a wartość 36 maksimum jest w 2020 roku o ponad połowę niższa, niż w roku 2011. 

W ostatnich latach Żyrardów nie mógł pochwalić się powietrzem dobrej jakości. Często mieliśmy przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów PM2.5 i PM10, ale od kilku lat można ubiegać się o udzielenie dotacji z budżetu miasta na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach programu ograniczanie niskiej emisji na terenie naszego miasta. Istnieje możliwość uzyskania do 5.000 zł na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem lub olejem opałowym. Wnioski o dotację celową na wymianę źródła ciepła można składać w Urzędzie Miasta Żyrardowa do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 

 

Średnie temperatury na przestrzeni lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Wartość pyłów PM10

Raport jest dostępny na stronie IOŚ

Back to top button
Skip to content