Na sygnale!

Kronika Straży Miejskiej – lipiec 2021

W okresie od 12 do 25 lipca 2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, dokonała legitymować oraz przy wykorzystaniu systemu monitoringu miejskiego ujawniono wiele przypadków niestosowania się do przepisów prawa.

 

Poniedziałek 12 lipca

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Stefana Okrzei pojazd marki Ford, zaparkowany w odległości mniejszej, niż 10 m od przejścia dla pieszych. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM, za popełnione wykroczenie na kierującą Katarzynę W., nałożył mandat karny.

Postój pojazdem w rejonie przejścia dla pieszych.

Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na słupie energetycznym przy ul. Borucha Szulmana, iskrzą przewody i nie ma zasilania w budynku. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Przerośnięte gałęzie drzewa spowodowały zwarcie elektryczne. Dyżurny SM przekazał zgłoszenie do Zakładu Energetycznego, w celu podjęcia pilnych działań.

Gałęzie powodujące iskrzenie przewodów elektrycznych i brak zasilania.

Przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd marki Skoda, zaparkowany w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Patrol SM na miejscu zastał kierującego Piotra W., który za naruszenie przepisów ruchu drogowego, został ukarany mandatem karnym.

Postój pojazdem w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic.

Do dyżurnego SM zostało przekazane zgłoszenie, dotyczące osób spożywających alkohol w miejscu publicznym, w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki. Na miejscu patrol SM zastał mężczyznę zakłócającego spokój i porządek publiczny, który był pod wpływem alkoholu. Za popełnione wykroczenie na Zbigniewa K., został nałożony mandat karny.

Mężczyzna zakłócający spokój i porządek publiczny.

Do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że za sklepem przy ul. Stanisława Moniuszki, leży nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu zgłoszenia patrol SM zastał agresywnie zachowującego się mężczyznę, który zakłócał spokój i porządek publiczny, będąc pod wpływem alkoholu. Po przeprowadzeniu badań lekarskich i braku przeciwwskazań zdrowotnych, mężczyzna został osadzony w PODZ do wytrzeźwienia. Za popełnione wykroczenie Mariusz B., został ukarany mandatem karnym.

Mężczyzna zakłócający spokój i porządek publiczny.

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Volkswagen, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Podjęta interwencja przez patrol SM, zakończyła się nałożeniem mandatu karnego na kierującego Patryka S.

Postój pojazdem przy przejściu dla pieszych.

W trakcie patrolu ulic miasta, funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Hyundai, który zaparkował go na trawniku oraz  w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”, przy ul. Szarych Szeregów.

Postój pojazdem na trawniku w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się.

Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, który zaparkował pojazd marki Fiat w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Jana Kilińskiego. Na wystawione wezwanie stawiła się Barbara Ś., która za naruszenie przepisów ruchu drogowego, została ukarana mandatem karnym.

Postój pojazdem w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania.

W trakcie patrolu ulic miasta, patrol SM podjął czynności na ul. Tadeusza Kościuszki, w stosunku do kierującej pojazdem marki Ford, która zaparkowała go w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za naruszenie przepisów prawa drogowego Wioletta S., została ukarana mandatem karnym.

Postój pojazdem w rejonie przejścia dla pieszych.

Patrol SM podjął czynności mające na celu odholowanie nieużytkowanego pojazdu marki Volkswagen, zajmującego miejsce parkingowe przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca.  Pojazd został przetransportowany na parking strzeżony przy
ul. Przemysłowej.

Holowanie pojazdu nieużytkowanego.

Wtorek 13 lipca

Przeprowadzono asystę dla pracownika administracji Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w sprawie zanieczyszczenia korytarza i chodnika przed blokiem mieszalnym przy ul. Radziejowskiej, przez osobę prowadzącą remont w lokalu. W związku z zanieczyszczeniem ww. miejsca wapnem, na Radosława D. nałożono mandat karny oraz zobligowano do uprzątnięcia terenu.

Zanieczyszczenie terenu.

Do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, leżącego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po wstępnym przebadaniu mężczyzny, przewieziono go do Zakładu Opieki Zdrowotnej, w celu przeprowadzenia badań lekarskich. W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PODZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 14.07.2021 Andrzej B. za nieobyczajny wybryk, został ukarany mandatem karnym.

Nieobyczajny wybryk.

Za pomocą systemu monitoringu, zauważono kolizję drogową pojazdów na skrzyżowaniu ul. Jaktorowskiej z ul. Adama Mickiewicza. Zgłoszenie zostało przekazane do służb właściwych do podjęcia czynności przewidzianych prawem.

Kolizja drogowa pojazdów.

Patrol SM podjął czynności na ul. Stefana Okrzei w stosunku do kierującego pojazdem marki Audi, który nie zastosował się do znaku D-18 ,,parking”, wyznaczony dla pojazdów Straży Miejskiej w określonym czasie. Na Daniela Z. został nałożony mandat karny, który nie został przyjęty. W związku z powyższym, zostanie złożony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Postój pojazdem na miejscu wydzielonym.

Środa 14 lipca

Przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Ludwika Waryńskiego kierującego pojazdem ciężarowym marki Man, który zaparkował go na chodniku, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Została sporządzona dokumentacja, pozwalająca prowadzić dalsze czynności wyjaśniające w sprawie.

Postój pojazdem ciężarowym na chodniku, w miejscu obowiązywania znaku B-36.

Czwartek 15 lipca

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Kia, zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do parkowania na tym miejscu. Interweniujący patrol SM na miejscu zastał kierującego Roberta N., który nie posiadał takich uprawnień i został ukarany mandatem karnym.

Postój pojazdem na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej.

Przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono przy ul. Stefana Okrzei pojazd marki Dacia, którego kierujący zaparkował na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Sporządzono stosowną dokumentację do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających w sprawie.

Postój pojazdem w miejscu obowiązywania znaku B-36.

Dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, dotyczące pomocy przy odpięciu roweru, umocowanego przy sklepie na ul. Stefana Okrzei, ponieważ jego właścicielka złamała klucz od zapięcia. Patrol SM na miejscu po wylegitymowaniu kobiety i potwierdzeniu własności roweru, odciął blokadę, umożliwiając Iwonie M. zabranie swojego roweru.

Pomoc przy odpięciu roweru.

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. 1 Maja dwa pojazdy, których kierujący wjeżdżając na chodnik za pasem zieleni, nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM, na kierującą pojazdem marki Ford Annę K. oraz kierującego pojazdem marki Opel Łukasza G., za popełnione wykroczenie nałożyli mandaty karne.

Postój pojazdów w miejscu obowiązywania znaku B-36.

Wpłynęło zgłoszenie o zanieczyszczonym miejscu publicznym na
ul. Szarych Szeregów, poprzez porozrzucaną odzież z reklamówek, pozostawionych przy pojemnikach na odzież używaną. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie, przekazując informację do firmy odbierającej odzież z pojemników, która zobowiązała się uprzątnąć teren.

Zanieczyszczone miejsce publiczne.

Patrol SM podjął czynności zmierzające do odholowania pojazdu marki Opel, którego stan wskazywał na to, że jest nieużytkowany, z parkingu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Pojazd został przewieziony na parking przy ul. Przemysłowej.

Holowanie pojazdu nieużytkowanego.

Piątek 16 lipca

Do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące porzuconego, zdewastowanego roweru miejskiego, leżącego na trawie przy ul. ks. Prym. Stefana Wyszyńskiego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie, które po spisaniu numeru roweru, zostało przekazane do firmy obsługującej ich wypożyczanie.

Wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące zablokowania jezdni ulicy Szpitalnej, przez zaparkowany pojazd ciężarowy. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na pojazd marki Opel zostało wystawione wezwanie dla kierującego.

Blokowanie ruchu pojazdów.

Dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Józefa Procnera stoi pojazd TIR, zaparkowany częściowo na ścieżce rowerowej. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Zostało wystawione wezwanie dla kierującego pojazdem ciężarowym marki Daf

Pojazd ciężarowy zaparkowany na ścieżce rowerowej.

Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kosmonautów w trawie, leży i wyje bezpański pies. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Pies był poraniony i wycieńczony. Funkcjonariusze SM napoili wodą spragnionego zwierzaka. W porozumieniu z lekarzem weterynarii, piesek został zabrany do lecznicy, przez osobę zajmującą się odławianiem zwierząt z terenu miasta Żyrardowa.

Poraniony i spragniony pies leżący w trawie.

Sobota 17 lipca

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ławce przy ul. Tadeusza Kościuszki, leżącego mężczyznę. Wysłany na zgłoszenie patrol SM wezwał do mężczyzny zespół ratownictwa medycznego, ponieważ był odwodniony i dziwnie się zachowywał. Robert W. ze względu na stan zdrowia, został przekazany przybyłej załodze karetki pogotowia.

Niedziela 18 lipca

W trakcie patrolu ulic miasta, patrol SM udzielił pomocy starszej kobiecie, która będąc na ul. Filipa de Girarda, nie miała siły dalej się przemieszczać. Ze względu na upał i osłabienie, dowieziono Cecylię K. do miejsca jej zamieszkania, przy ul. Michała Ossowskiego.

Podczas pełnionych służb w okresie od 12 do 18 lipca dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych, w tym 2 osoby nieletnie. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 32 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 12 dotyczyło m.in.: włączonego zraszania terenu, mimo opadów deszczu; namalowanego graffiti; oberwanych banerów reklamowych i plakatu; szarpaniny osób; kradzieży kamery monitoringu.

Poniedziałek 19 lipca

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. ks. Ottona Wittenberga, pojazdy zaparkowane w zatoce komunikacji publicznej. Patrol SM na miejscu wystawił dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Audi oraz Kia.

Postój pojazdów na przystanku komunikacji publicznej.

Do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, dotyczące zgorszenia w miejscu publicznym przez nietrzeźwego mężczyznę, który leży wraz z rowerem przy ul. Wincentego Witosa. Patrol na miejscu potwierdził zgłoszenie. Dowieziono mężczyznę do ZOZ na badania, w celu oceny stanu zdrowia mężczyzny. Za popełnione wykroczenie w stosunku do Bogdana K., będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. Rower zabezpieczono do momentu odbioru przez właściciela.

Zgorszenie w miejscu publicznym.

Przy pomocy monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Józefa Mireckiego pojazd marki Iveco, którego kierujący zaparkował na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie.

Pojazd zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36.

Wtorek 20 lipca

dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące zadymienia, spowodowanego palącym się ogniskiem na posesji przy ul. Stefana Żeromskiego. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Za termiczne przekształcanie odpadów organicznych na Grzegorza B., nałożono mandat karny.

Termiczne przekształcanie odpadów organicznych.

Przy pomocy systemu monitoringu, zauważono na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Opel, którego kierujący zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Interweniujący patrol SM, za popełnione wykroczenie na Zofię W., nałożył mandat karny.

Postój pojazdem przy przejściu dla pieszych.

Na ul. Czystej, patrol SM nałożył mandat karny na Emilię M., za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, która stawiła się po odbiór odłowionego psa, wałęsającego się bez opieki po ulicach miasta.

Środa 21 lipca

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Tadeusza Kościuszki dwóch mężczyzn, którzy w miejscu publicznym spożywali alkohol. Interweniujący patrol SM, na Andrzeja K. nałożył mandat karny oraz udzielił pouczenia.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

 

W trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM zabezpieczyli taśmą biało-czerwoną, brak pokrywy studzienki telekomunikacyjnej w chodniku na ul. Stanisława Sławińskiego. Zgłoszenie zostało przekazane do firmy telekomunikacyjnej, w celu pilnego uzupełnienia brakującej pokrywy, ze względu na dużą głębokość studzienki i dostęp do przewodów.

Brak pokrywy w studzience telekomunikacyjnej.

Okres wakacyjny jest bardzo trudnym czasem dla zwierząt. Niektóre osoby wyjeżdżające na wakacje pozbywają się swoich pupili, pozostawiając ich poza domem na ulicy. W dniu 21 lipca do dyżurnego SM wpłynęły trzy zgłoszenia od osób, które znalazły bezpańskie psy, przemieszczające się po ul. Miodowej, ul. Olszowej i ul. Podmiejskiej. W dniu 22 lipca dyżurny SM przyjął dwa takie zgłoszenia, tym razem psy biegały po ul. Spółdzielczej i ul. Spokojnej. Zgłoszenia zostały przekazane do osoby odławiającej zwierzęta z terenu miasta Żyrardowa, w celu umieszczenia ich w schronisku dla zwierząt przy ul. Czystej. W jednym przypadku osoba zgłaszająca sama dowiozła pieska do schroniska.

Czwartek 22 lipca

Za pomocą systemu monitoringu miejskiego, na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila zauważono trzech mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na interwencję patrol SM na Adriana M. i Dawida M., nałożył mandaty karne, natomiast Dariusz P. skorzystał z prawa odmowy przyjęcia mandatu, co będzie skutkowało złożeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Piątek 23 lipca

Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, leżącego na ul. Juliusza Słowackiego. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po przeprowadzonych badaniach i braku przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, mężczyzna został pozostawiony do wytrzeźwienia. W dniu 24.07.2021 po ponownym przebadaniu w ZOZ, Andrzej B. został przewieziony do ośrodka ,,Monar” w Oryszewie.

Sobota 24 lipca

Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo parkujących pojazdów na ul. Borucha Szulmana. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM, wystawił cztery wezwania dla kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.

Pojazdy zaparkowane w miejscu obowiązywania znaku B-36.

Dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące zaparkowanego pojazdu marki Iveco na ul. Tadeusza Kościuszki, na wysokości linii podwójnej ciągłej, zmuszając innych kierujących do najeżdżania na tę linię. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Na wystawione wezwanie przez funkcjonariuszy SM, stawił się kierujący Dominik J. Za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.

Postój pojazdem na wysokości linii podwójnej ciąłej, zmuszając innych kierujących do jej przekraczania.

Patrol SM pilnował spokoju i porządku w trakcie zorganizowanej imprezy na terenie Muzeum Lniarstwa, pod hasłem ,,Bielnik po robocie”. W czasie trwania koncertów, pokazów i warsztatów, nie odnotowano żadnych incydentów.

Zabezpieczenie imprezy BIELNIK PO ROBOCIE

Niedziela 25 lipca

Do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na chodniku przy ul. Bolesława Limanowskiego. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Kierujący pojazdem marki Opel zaparkował na chodniku, w odległości mniejszej niż 15 m od oznakowanego przystanku komunikacji publicznej. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego (foto nr 11).

Postój pojazdem na chodniku w rejonie przystanku komunikacji publicznej.

Funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Ziołowej, zauważyli pojazd marki Mazda, zaparkowany na miejscu dla osoby o obniżonej sprawności ruchowej, bez wyłożonych do tego uprawnień. Patrol SM wstawił wezwanie dla kierującego.

Pojazd zaparkowany na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, bez uprawnień.

Podczas pełnionych służb w okresie od 19 do 25 lipca dokonano 15 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 24 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 17 dotyczyło zdarzeń drogowych 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 4 dotyczyły m.in. przekręconej tarczy znaku drogowego, uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego, osoby śpiącej na ławce, demontażu osłon z przyczepy reklamowej.

 

Źródło
Straż Miejska w Żyrardowie
Back to top button
Skip to content