Żyrardów

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego rozstrzygnięty

Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Zadanie realizować będzie Miejskie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień ,,Dotyk Nadziei”, otrzymując na ten cel 20 000 zł dotacji z budżetu Miasta.

Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Nr 16/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa, opublikowanym na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Tablica ogłoszeń / Otwarte konkursy ofert.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content