Dla dzieciEdukacja

Konkurs literacki dla uczniów z powiatu żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Edyta Marczewska, obejmujący patronat nad konkursem, zapraszają uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego do udziału w „Powiatowym konkursie na hasło, motto, wierszyk o zasadach bezpieczeństwa, jakie należy stosować, aby nie dać się oszukać”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie.

Celem konkursu jest wyłonienie autora najciekawszej pracy literackiej, której główną ideę stanowi wybór odpowiedniej treści dotyczącej ostrzegania przed oszustwami finansowymi. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane w broszurach informacyjnych, które następnie trafią do mieszkańców powiatu. Treść prac konkursowych powinna promować bezpieczne transakcje finansowe, podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia rozmów telefonicznych z nieznanymi osobami, jak i kreować przyjazny wizerunek Policji oraz cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem.

Senior bezpieczny w sieci

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, której jest autorem. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, określenie klasy i nazwy szkoły, e-mail, adres i telefon kontaktowy. Uczestnicy składać mogą wykonane przez siebie prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, który znajduje się na stronie internetowej www.powiat-zyrardowski.pl i www.mazowiecka.policja.gov.pl/wzy/ na adres: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4-6, 96-300 Żyrardów w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Decyduje data stempla pocztowego na opakowaniu (kopercie) lub mailowo na adres: prasowy.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl.

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury w terminie do dnia 17 września 2021 roku. Ogłoszenie oraz uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich oraz wyróżnionych prac nastąpi w terminie do 31 września 2021 roku. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie i mailowo powiadomieni o wynikach oraz terminie (sposobie) wręczenia nagród. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa!

Źródło
KPP Żyrardów
Back to top button
Skip to content