GospodarkaWażne!

Kolejne umowy na ochronę środowiska podpisane

11 października w Resursie odbyło się uroczyste podpisanie umów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponad 163 tys. zł trafi do gmin z powiatu żyrardowskiego i żuromińskiego na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Cieszę się, że kolejny raz spotykamy się w żyrardowskiej Resursie, by głosić dobre wiadomości. Fakt, że dziś podpisujemy umowę na ochronę środowiska jest szalenie istotne, nie tylko dla Żyrardowa, ale również, wydaje mi się, we wszystkich gminach, które mają okazję te umowy podpisać – stwierdził w swoim przemówieniu Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa.

Dotacje dla samorządów są przyznawane w ramach ogólnopolskiego programu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowuje przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Od 2018 roku Fundusz przekazał na ten cel blisko 35 mln zł. W tym roku budżet programu realizowane na Mazowszu wynosi łącznie 5,1 mln zł.

To program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku na teren województwa mazowieckiego dysponujemy kwotą 5,1 mln zł – mówił Marek Ryszka, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W Gminie Wiskitki ta inicjatywa cieszy się bardzo dużą popularnością, dlatego nie ma roku, żebyśmy my jako gmina nie aplikowali o te środki, a z drugiej strony po liczbie wniosków widzimy, że nasi mieszkańcy zmieniają głównie pokrycia dachowe, kiedy ten materiał jest kłopotliwy. Właśnie dzięki tym środkom, zamiast wyrzucać azbest na nielegalnych wysypiskach śmieci, pozbywają się go w sposób humanitarny i z dbałością o środowiska – tłumaczy Rafał Mitura, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.

Przyznane dotacje:

– Miasto Żyrardów – 7 766,99 zł

– Gmina Radziejowice – 11 758,56 zł

– Gmina Puszcza Mariańska – 29 999 zł

– Gmina Wiskitki – 30 000 zł

– Gmina Bieżuń – 30 000 zł

– Miasto i Gmina Lubowidz – 29 912 zł

– Gmina Kluczbork Osada – 23 948 zł

Podczas tego spotkania Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Marek Ryszka, Prezes WFOŚiGW w Warszawie, w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych, Macieja Małeckiego, podpisali porozumienie w zakresie wspólnej realizacji rządowego programu Czyste Powietrze.

To bardzo ważny program, na który rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył z Budżetu Państwa 100 mld zł na wymianę źródeł ciepła na źródła ekologiczne, wymianę okien i termomodernizację budynków. Te pieniądze mieszkańcy Żyrardowa mogą pozyskać składając odpowiednie wnioski, a dzięki temu, że Punkt Konsultacyjny Programu „Czas na Czyste Powietrze” powstanie, mieszkańcy nie będą musieli już jeździć np. do Warszawy – tłumaczył Wiceminister Aktywów Państwowych i poseł PiS, Maciej Małecki.

Zadaniem samorządu będzie pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Back to top button
Skip to content