Mszczonów

Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej z okazji 645-lecia Mszczonowa

645 lat – taką symboliczną rocznicę nadania praw miejskich Mszczonów obchodzić będzie 22 marca 2022 r. Z tej okazji w niedzielę, 13 marca, w sali teatralno-kinowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta, XLIV sesja Rady Miejskiej, która rozpoczęła rok świętowania lokalnego jubileuszu.

Zanim Przewodniczący Łukasz Koperski otworzył obrady władz samorządowych, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbyła się okolicznościowa msza święta w intencji mieszkańców miasta i gminy, którą odprawił proboszcz ks. kan. Tadeusz Przybylski, dziekan Dekanatu Mszczonów.

W liturgię słowa zaangażowali się przedstawiciele samorządu. Czytania z Pisma Świętego jako lektorzy przedstawili dyrektor GCI Beata Sznajder oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski. Okolicznościową modlitwę powszechną przeczytała zaś Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych RM Barbara Gryglewska.

Po modlitwie w kościele farnym zgromadzeni udali się do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Uroczysta sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od wysłuchania hejnału miasta, który skomponował śp. Jacek Zielonka, kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. Zgromadzeni uczcili również minutą ciszy pamięć wszystkich osób zasłużonych dla Ziemi Mszczonowskiej.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie przez przewodniczącego Łukasza Koperskiego uchwały w sprawie zasad używania symboli Gminy Mszczonów, którą Rada Miejska podjęła w dniu 26 sierpnia 2020 r. Prowadzący obrady przedstawił także okolicznościowy referat, w którym opowiedział o procesie powstawania nowego statutu, zawierającego m.in. wizerunki herbu, flag, sztandaru oraz insygniów. Najważniejszy z gminnych dokumentów obligował również Radę Miejską do podjęcia uchwały w sprawie sposobu używania naszych lokalnych symboli, którą odczytał przewodniczący Łukasz Koperski.

Zarówno prezentacja aktu prawa miejscowego jak i referatu były wstępem do podniosłego momentu wręczenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu oraz Burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi insygniów, z wizerunkiem nowego herbu miasta. Ceremonię ich symbolicznego przekazania poprowadził komendant Hufca ZHP Mszczonów harcmistrz Przemysław Zawadzki a towarzyszyła mu asysta składająca się z harcerzy: Gabrieli Sosnowskiej, Wiktorii Majewskiej i Stanisława Wiśniewskiego. Młodzi druhowie oprócz przekazania nowych symboli władzy samorządowej mieli tego dnia jeszcze jedno, niezwykle ważne zadanie. Właśnie im przypadł zaszczyt symbolicznego zmienienia flagi miejskiej na zgodną ze statutowymi zapisami, czyli zawierającą wizerunek obecnego herbu – baszty z trzema erkierami.

Z okazji jubileuszu 645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczonowa swoje okolicznościowe przemówienia odczytali również przedstawiciele władz samorządowych. Przewodniczący Łukasz Koperski pokrótce przedstawił historię powstania centralnego punktu gminy oraz opowiedział o szansach rozwoju i jego walorach. W wystąpieniu pojawiły się także wątki osobiste oraz te dotyczące samorządowej kariery mówcy.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek w swoim przemówieniu opowiedział o nowoczesnym obliczu miasta, które pomimo swojego symbolicznego „wieku” może się pochwalić wieloma innowacyjnymi inwestycjami, zrealizowanymi na jego terenie. Tymi gminnymi, związanymi z wodą geotermalną i przygotowaniem terenów pod dzielnicę przemysłową, jak i zewnętrznymi, wśród których włodarz wymienił park wodny Suntago, basen dla nurków Deepspot oraz zakład firmy Corning, produkującej światłowody. Burmistrz podziękował również radnym wszystkich kadencji, pracownikom Urzędu Miejskiego i wszystkich lokalnych instytucji a przede wszystkim mieszkańcom, którzy przez 32 lata obdarzali go swoim zaufaniem.

Po przemówieniach przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu „Wymyśl hasło na urodziny Mszczonowa”. Wyniki ogłosiła przedstawicielka organizatora, dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska, która poinformowała zebranych, że w głosowaniu na Facebooku zwyciężyło hasło „Tradycje przekute w rozwój”. Nagrodę oraz pamiątkowy dyplom z rąk honorowych patronów zmagań, przewodniczącego Łukasza Koperskiego i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, a także kierującej Ośrodkiem, odebrała autorka Dagmara Bednarek. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, całą swoją nagrodę finansową przekazała na gminne konto, dedykowane wsparciu dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Ziemi Mszczonowskiej.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej głos zabrali też zaproszeni goście. Gratulacje z okazji 645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczonowa złożyli: starostowie Beata Sznajder i Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński i radna Anna Bednarek, wiceprezydent Żyrardowa Adam Lemiesz a także Jarosław Pięcek w imieniu burmistrza miasta i gminy Wiskitki. Kilka słów do zebranych skierował również Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej, który zacytował słowa stworzonej przez siebie pieśni o Mszczonowie. Na zakończenie obrad przewodniczący Łukasz Koperski podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystej sesji.

Zebrani w MOK mieli również okazję poznać przeszłość i teraźniejszość Ziemi Mszczonowskiej w formie audiowizualnej. Na kinowym ekranie wyświetlono bowiem okolicznościowy film, przygotowany przez Gminne Centrum Informacji. Po seansie, w ramach części artystycznej, na scenie zaprezentowali się Barbara Tritt (sopran) i Szymon Tritt (pianino) w utworach braci Maklakiewiczów, przedstawicieli najsłynniejszego, mszczonowskiego rodu.

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek w sali klubowej MOK, w ramach którego zebrani goście mogli spróbować okolicznościowego tortu urodzinowego, przygotowanego dla Mszczonowa – jednego z najstarszych miast Zachodniego Mazowsza.

Tekst i foto: GCI Mszczonów, Dagmara Bednarek

Back to top button
Skip to content