Ważne!Żyrardów

Infrastruktura kanalizacyjna w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej oddana do użytku

180 dni przed założonym w harmonogramie terminem PGK Żyrardów oddało do użytku mieszkańców wartą 4 920 000 zł infrastrukturę kanalizacyjną w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej. 22 lipca 2021 roku Prezes Spółki Hanna Kosela wraz z Prezydentem Miasta Żyrardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim, przedstawicielami lokalnych mediów, pracownikami spółki oraz przede wszystkim z mieszkańcami, dokonali oficjalnego otwarcia.

–  Ta inwestycja PGK Żyrardów to kolejne znaczące dla miasta przedsięwzięcie. Dzięki środkom unijnym oraz własnym powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6,78 km. W listopadzie 2019 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 4 wchodzącego w skład głównego projektu. Wartość zadania to 4 920 000 zł. Wykonawca rozpoczął prace 13 stycznia 2020 roku i był zobowiązany wykonać je w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – informuje Hanna Kosela, Prezes Zarządu PGK.

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski dodał, że dzięki zakończonym pracom związanym z budową sieci kanalizacyjnej, będzie można przystąpić do utwardzania ulic w dzielnicy.

W pierwszej fazie inwestycji teren budowy obejmował ulice: Twardowskiego, Witosa, Zaciszną, Marcową, Pogodną, Podmiejską, Waligóry, Horodyskiego, Batalionów Chłopskich, Stanclika, Herberta, Lutosławskiego, Baczyńskiego, Kurpińskiego i Szymanowskiego. Włączenie nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejącą infrastrukturę nastąpiło w ulicy Rotmistrza Pileckiego. Dzięki prowadzonym inwestycjom blisko 750 osób będzie mogło skorzystać z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Na inwestycję kanalizacyjną PGK Żyrardów pozyskało środki unijne w wysokości ponad 2,5 mln zł.

Rok 2020 i 2021 to dla PGK Żyrardów i mieszkańców miasta Żyrardowa, kolejna faza projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap III”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosiła pierwotnie 51 019 344,74 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 26 621 430,52 zł. Jednak w połowie ubiegłego roku spółka pozyskała kolejne 12 milionów złotych, dzięki czemu wartość wzrosła do ponad 74 milionów złotych. Blisko 38 mln pochodzi z unijnej dotacji. Pozostała kwota to środki własne zainwestowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Dodatkowe pieniądze PGK przeznaczyło na modernizację oczyszczalni ścieków i przebudowę przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie. Inwestycja zwiększy przepustowość mechaniczną oczyszczalni, wyeliminuje zakłócenia gospodarki osadowej, przyczyni się do poprawy efektywności produkcji biogazu i efektywności energetycznej.

Rozłożony na kilka lat projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” zmienia codzienność wielu mieszkańców, którzy zyskują dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej. Po zakończeniu wszystkich inwestycji miejska sieć wodociągowa wzbogaci się o blisko 3000 metrów bieżących, a system kanalizacyjny powiększy się o ponad 13 000 metrów.

Wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani podłączeniem do nowo wybudowanej infrastruktury, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Biura Obsługi Klienta: drogą mailową: bok@pgk.zyrardow.pl lub telefonicznie: 46 855 40 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Źródło
UM Żyrardów
Back to top button
Skip to content