Ważne!

Inflacja wstrzymuje odwierty geotermalne

W dobie kryzysu energetycznego próżno szukać rozwiązań, w których Żyrardów będzie niezależny. Jeszcze w tym roku miały ruszyć prace nad odwiertami geotermalnymi. Niestety, rozwiązanie, które miało ułatwić nam pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, niemożliwe jest do weryfikacji. Pierwszy przetarg w znacznym stopniu przekraczał przeznaczony i pozyskany przez Miasto budżet.

Odwierty geotermalne miały być szansą dla Żyrardowa na pozyskanie źródła ciepła będącego zabezpieczeniem dla miasta na poziomie około 25 proc. W sierpniu 2021 roku Żyrardów pozyskał na ten cel blisko 20 mln zł z NFOŚiGW, które miały zapewnić wykonanie odwiertu próbnego dla sprawdzenia jakości źródła – temperatury wody i jej ciśnienia, co w przeliczeniu ma dać odpowiedź czy wykonanie odwiertów geotermalnych w Żyrardowie jest opłacalne.

Niestety w związku z szalejącą inflacją obecnie nie udało się znaleźć podwykonawcy, który wykonałby odwierty próbne. Nie oznacza to jednak, że Urząd Miasta składa broń, mówi Przemysław Kopiec, zastępca prezydenta Żyrardowa. – Wydłużyliśmy termin realizacji i ogłosiliśmy kolejny przetarg. Mamy nadzieję, że teraz tych podmiotów, tych oferentów będzie więcej. To pozwoli na to, żeby ta kwota była niższa, czyli zasada konkurencyjności. Wierzę, że jesteśmy w stanie zmieścić się w tych 20 milionach – tłumaczy wiceprezydent.

Konkurencyjność w tej branży niestety nie jest duża, ale Urząd Miasta ma nadzieję, że wydłużenie terminu pozwoli na zmianę organizacji pracy podwykonawcy, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kosztów wykonania odwiertów. Wiadomym jest jednak, że gra toczy się o dużą stawkę, co pokazuje obecna sytuacja na rynku paliw. Jeśli dziś Żyrardów miałby choć niewielkie zasoby źródeł odnawialnych, problem gwałtownych skoków cen węgla i gazu nie byłby aż tak dotkliwy, bo przy optymistycznym założeniu potencjalne odwierty geotermalne mają stanowić ¼ zapotrzebowania na ciepło w Żyrardowie.

Back to top button
Skip to content