Żyrardów

II sesja Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

W środę 20 lipca w Resursie, odbyła się II Sesja Rady Seniorów Miasta Żyrardowa.

W programie obrad znalazły się m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Seniorów, przedstawienie informacji o działaniach Rady Seniorów w okresie marzec – czerwiec 2022 r., przedstawienie planu działań na kolejne miesiące, wystąpienie przedstawiciela Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na temat aktualnych i planowanych działań adresowanych do żyrardowskich seniorów oraz wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Seniorów ,,Żyrardowianka” na temat prowadzonych działań na rzecz seniorów.  Obrady krótkim wystąpieniem otworzył prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski:

 

Dziękuję wszystkim Państwu Radnym Seniorom za zaangażowanie i czas, który przeznaczacie na społeczne działania. Dziękuję i za merytorykę, i za serce, które wkładacie w pracę na rzecz mieszkańców. Jesteście głosem, którego chcemy słuchać w każdym pokoleniu.  

Back to top button
Skip to content