Radziejowice

I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warckiego

„To był zwyczajny, szary dzień…” a jak się okazało nie do końca i słońce w ostateczności zaświeciło! W dniu 11 maja b.r. Chór Gaudeamus z Dyrygentką Barbarą Paszkiewicz i Dyrektorem GCK Powozownia Agnieszką Rybarczyk ruszyli na, przysłowiowo mówiąc, podbój Warty. Chór Gaudeamus kilka dni wcześniej otrzymał zaproszenie i informację o zakwalifikowaniu się na I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warckiego do Warty. Występy i przesłuchania odbywały się w urokliwym, gotyckim Kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie. Do konkursu przystąpiło ostatecznie 15 chórów, miedzy innymi Chór Gaudeamus w kategorii (ze względu na mały skład) zespoły wokalne. Pierwsze przesłuchania konkursowe zaczęły się o godzinie 10-tej i trwały do 15-tej a oceniało i wnikliwie przysłuchiwało się Jury w szacownym składzie: 

– prof. dr hab Renata Szerafin-Wójtowicz – dyrygent, chórmistrz, pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura z Bydgoszczy

– dr hab. Kinga Litowska – dyrygent, chórmistrz i specjalista w dziedzinie sztuki muzycznej – dyrygentura z Torunia

– dr hab. Paweł Łuczak – adiunkt na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Łodzi, dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu

– dr hab. Dawid Ber – chórmistrz, aktualnie dyrygent 4 Chórów w Łodzi, jest wykładowcą w Katedrze Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Wystąpiły między innymi następujące Chóry i Zespoły Wokalne: 

– Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego

– Chór Miejski Piotrkowa Trybunalskiego

– Turkowskie Towarzystwo Chóralne Chór Nauczycielski w Turku

– Międzypokoleniowy Chór 4 Kultur DIALOG w Łodzi

– Żeński zespół wokalny GAUDEAMUS z Radziejowic

– Chór Kameralny z Poznania

– Chór Nauczycielski w Łodzi

– Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej

– Warszawski Miedzynarodowy Chór W AKCJI

– Chór LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

– Chór JUBILUS

– Chór Szkoły Muzycznej im. Wieniawskiego w Łodzi

– Zespół Kameralny Amici Canti w Buku

– Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA w Łodzi

– Zgierski Chór Kameralny.

W trakcie prób udało nam się wysłuchać kilku prezentacji i występów, które wprowadziły nas w krytyczną zadumę względem naszego repertuaru i występu. Pomimo przerwy po wszystkich występach, każda z nas analizowała i śledziła nagrany występ doszukując się błędów i uchybień. Jednak w każdej drzemała odrobina nadziei na jakieś wyróżnienie. I z taką myślą wszystkie, występujące Chóry zapełniły wnętrze XV- wiecznego, gotyckiego Kościoła św. Mikołaja o godzinie 17.00 oczekując na werdykt Jury. Kiedy Przewodnicząca Jury profesor Renata Szerafin-Wójtowicz wyczytała nazwę naszego Chóru i poprosiła Dyrygentkę Barbarę Paszkiewicz radościom, okrzykom i owacjom nie było końca – pomimo, że atmosfera sakralna narzucała pewne moralne ograniczenia. Nasze emocje sięgnęły zenitu. Wielka radość, niedowierzanie, Duma i wdzięczność!!!! Gaudeamus zdobył złoto i 1 miejsce w kategorii zespołów wokalnych na I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym im . Marcina Warteckiego w Warcie. – Zmierzyłyśmy się naprawdę z wielkimi zespołami, świetnymi wykonaniami, zetknęłyśmy się ze wspaniałą społecznością chórów i zespołów wokalnych. Jesteśmy niezwykle dumne, że możemy być jej częścią reprezentując naszą Gminę Radziejowice – mówiła koordynator Chóru, Justynę Stolarską.

– Jako uczestniczka całej wyprawy i dyrektor GCK „Powozownia” pragnę serdecznie podziękować za spędzony wspólnie z Paniami ten magiczny czas brzmienia wielu głosów. Głosów także naszego Chóru GAUDEAMUS, którego melodie brzmiały i niosły swą moc jak na morskiej toni. Jest to oczywiście zasługa wieloletniej pracy, doświadczenia, intuicji i zawodowego słuchu Mistrzyni Dyrygentury p. Barbary Paszkiewicz, która od 2017 roku prowadzi zajęcia chóralne w GCK „Powozownia”. Pracuje z 10-osobową grupą Pań, kształcąc ich głosy, dykcję, emisję, oddech itp. Drogie Panie, jeszcze raz dziękujemy i życzymy wielu sukcesów na scenach chóralnych Polski i nie tylko – mówiła Agnieszka Rybarczyk, Dyrektor GCK „Powozownia” w Radziejowicach.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO NASZEGO CHÓRU! – może kolejna kategoria będzie możliwa do wygrania.

Informacja prasowa: Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach

Back to top button
Skip to content