Mszczonów

„Głosowanie na COVIDA u notariusza”

Cały świat już zdążył zapomnieć o pandemii COVID 19 ale nie Mszczonów – tu pamięć o pandemii jest żywa. 20 maja 2024 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie wydał zawiadomienie, w którym informuje członków spółdzielni, że głosowanie w Walnym Zgromadzeniu, na którym członkowie spółdzielni głosują w sprawie m.in. sprawozdań zarządu i rady nadzorczej z uwagi na pandemię COVID, (red. która oficjalnie zakończyła się 1 lipca 2023 roku) tj. na podstawie art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 głosowanie w sprawie uchwał odbędzie się pojedynczo w kancelarii notarialnej Pana Piotra Sierakowskiego w Mszczonowie. 

Notariusz jest wynajęty w tym celu na aż 5 dni. Głosować można 11,12,13,14 i 17 czerwca. W większości spółdzielni mieszkaniowych w Polsce Walne Zgromadzenie odbywa się w jednym terminie w siedzibie spółdzielni bądź wynajętej sali konferencyjnej gdzie wszyscy chętni członkowie spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym i głosują za bądź przeciw uchwałom. 

W Mszczonowie z dokumentami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie można zapoznać się przed głosowaniem w siedzibie spółdzielni ul. Dworcowej 1 od 27 maja w godzinach pracy biura. Co więcej, dokumenty te będą udostępnione dopiero po zalogowaniu się na stronie internetowej spółdzielni. 

Można by pomyśleć, że zarząd spółdzielni specjalnie powołuje się na ustawę covidową by uniknąć konfrontacji i trudnych pytań od spółdzielców i organizuje walne zgromadzenie pojedynczo u notariusza. Ogranicza też dostęp do dokumentów, które mogłyby być dostępne w formie elektronicznej po zalogowaniu się na stronie spółdzielni. Nic bardziej mylnego. Zarząd spółdzielni tłumaczy, że taka forma udziału w walnym zgromadzeniu, głosowania i dostępu do dokumentów ma przyczynić się do udziału w podejmowaniu bardzo ważnych dla spółdzielni uchwał jak największej liczbie członków spółdzielni. 

 

Back to top button
Skip to content