GospodarkaWażne!Żyrardów

GDDKiA wskazało najkorzystniejszy wariant nowej autostrady A50. Żyrardów i okolice w każdym wariancie

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50) były tematem spotkań z samorządami, które GDDKiA zorganizowało zdalnie w dniach 25 – 27 stycznia br. Uczestnicy dyskusji mogli zapoznać się m.in. z wynikami Studium korytarzowego, najkorzystniejszym przebiegiem korytarza planowanej trasy oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji.

Najkorzystniejszy według urzędników jest wariant korytarza biegnący od Wiskitek równolegle do drogi krajowej nr 50, który następnie za Korytowem skręca w stronę Tartaku Brzózki, Adamów-Wieś i Kuklówki Zarzecznej. W naszym powiecie zaplanowano dwa węzły drogowe – w Wiskitkach i w Żyrardowie. Kolejny węzeł dopiero w Żabiej Woli. Autostrada ma mieć 3 pasy ruchu w obie strony i pasy awaryjne. Prognozowany ruch to średnio 40 tysięcy pojazdów na dobę przy niemal 10% pojazdów ciężkich.

Wśród analizowanych wariantów nie znalazł się ten przebiegający całkowicie śladem drogi krajowej numer 50, popierany przez część samorządów. Przedstawiciele GDDKiA przyznali , że na wstępnym etapie analiz rozważali położenie obwodnicy w śladzie zbliżonym do DK 50. Pomysł porzucono ze względu na odległość od Warszawy. Dalsze odsuwanie korytarza od Warszawy spowoduje, że istniejące i realizowane drogi nie będą pełniły funkcji zgodnie z oczekiwaniami. Nie był to jedyny powód – w przypadku poprowadzenia A50 po istniejącej DK50, mogłaby wystąpić konieczność realizacji alternatywnej drogi krajowej. Czyli oprócz nowej autostrady A50, musiałaby powstać nowa droga krajowa, co jest wielce nieuzasadnione ze względu na dbałość o wydatki budżetowe. Ponadto każda autostrada powinna posiadać alternatywę w postaci ogólnodostępnej, nieodpłatnej drogi krajowej. Wprowadzenie autostrady z trzema pasami ruchu w obie strony z drogami dojazdowymi, w miejsce istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 50, przełożyłoby się dużą liczbą wyburzeń domów mieszkalnych i budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Wiązałoby się to z ogromnymi kosztami społecznymi i odpowiednio wysokimi nakładami inwestycyjnymi, wówczas stroną protestującą byłyby samorządy i mieszkańcy zlokalizowani w sąsiedztwie istniejących rozwiązań.

GDDKiA prognozuje, że prace nad pierwszym odcinkiem AOW mogą rozpocząć się w latach 2025-2026, tak aby zostały oddane w 2027 lub 2028. Cały ekspresowo-autostradowy ring to perspektywa do 2035 roku.

Back to top button
Skip to content