Wiskitki

Fotopułapki na nielegalnych wysypiskach

Jak w każdej gminie, również w Wiskitkach władze borykają się z problemem nielegalnych wysypisk śmieci. Najczęściej są one zlokalizowane na obrzeżach gminy i w lasach. Problem ten, choć trudny, nie jest niemożliwy do rozwiązania. Pomysłem na zblokowanie mieszkańców, którzy swoje śmieci pozostawiają w miejscach do tego nieprzystosowanych są fotopułapki.

Nielegalne wysypiska śmieci to problem, który dotyczy całej Polski. Wielu ludzi nie ma skrupułów, by odpady wyprodukowane w swoim gospodarstwie domowym i nie tylko składować w lasach i na łąkach. To nie tylko wpływa na estetykę tych miejsc, ale również szkodliwie wpływa na środowisko. Dlatego w Wiskitkach podjęto radykalne działania, które proceder tworzenia się nielegalnych wysypisk śmieci mają zakończyć, a przynajmniej zminimalizować. Pomysłem na to mają być fotopułapki.

Fotopułapka to kamera leśna, która reaguje na ruch. Dzięki temu istnieje możliwość zarejestrowania ruchu ludzi i pojazdów, którzy swoje odpady wyrzucają do lasu.

Kamery rozmieszczamy rotacyjnie na terenie gminy, co pozwala nam dowiedzieć się, kim są ludzie, którzy nielegalnie wyrzucają śmieci. Z takiego nagrania robimy notatkę i przekazujemy do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Kilka takich wniosków już złożyliśmy i choć nie śledzimy na bieżąco, ile z nich zakończyło się sukcesem, składamy je sukcesywnie, bo wierzymy, że to może przysłużyć się naszej gminie. Czasem ludzie sami ułatwiają nam zadanie, ponieważ w pozostawionych odpadach zdarza się znaleźć dane adresowe – mówi Rafał Mitura, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.

Komenda Powiatowa Policji prowadzi postępowanie w sprawie osób, które swoje odpady pozostawiają na nielegalnych wysypiskach śmieci. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 5 tys. zł.

Back to top button
Skip to content