GospodarkaŻyrardów

E-usługi dla miasta Żyrardowa

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę z firmą MADKOM Spółka Akcyjna na wdrożenie projektu pn.: „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”, którego głównym celem jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

Dzięki wdrożeniu projektu interesanci Urzędu przy użyciu sieci Internet otrzymają dostęp do administracji publicznej m. in. poprzez dostępność w jednym miejscu wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej.

System wdrożony w projekcie pozwoli na korzystanie z e-usług udostępnianych przez Miasto z wykorzystaniem m.in. platformy e-PUAP. Udostępnionych zostanie 8 nowych e-usług, w tym 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, E-dodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski.

Projekt pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa” otrzymał dofinansowanie w ramach Podziałania 2.1.2 E – usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 2 556 998,52 zł, w tym z środków zewnętrznych to kwota 1 673 859,20 zł.

Zadaniem firmy MADKOM Spółka Akcyjna, w ramach podpisanej umowy, jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania, świadczenie usług wdrożenia oprogramowania, usług szkoleniowych,  świadczenie gwarancji i asysty technicznej dla zaoferowanego oprogramowania.

Planowany termin zakończenia realizacji tego zadania przez Wykonawcę, a tym samym uruchomienia e-usług dla mieszkańców 30 czerwca 2022 r.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content