Mszczonów

Dzień Sołtysa 2022

Każdego roku, 11 marca, przypada Dzień Sołtysa, święto obchodzone w całej Polsce. Także w gminie Mszczonów z tej okazji odbywają się zawsze uroczyste spotkania z przedstawicielami miejscowości terenów wiejskich. W tym roku sołtysi zostali zaproszeni do sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury już w czwartek, 10 marca. Na uroczystości pojawiło się 29 z 35 przedstawicieli jednostek pomocniczych samorządu.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który z okazji ich święta złożył serdeczne życzenia wszystkim sołtysom. Włodarz gminy poruszył również kilka kwestii bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy. Podczas spotkania przedstawił informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli się na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Burmistrz opowiedział również o realizowanych i planowanych inwestycjach – m.in. rozbudowie oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich, termomodernizacji szkoły podstawowej w Lutkówce z dofinansowaniem unijnym, budowie sali gimnastycznej w placówce oświatowej w Piekarach czy remontach dróg na terenach wiejskich.

Następnie głos zabrała zastępca dyrektora GCI Magdalena Podsiadły, która przedstawiła szczegółowe informacje związane z pomocą uchodźcom oraz rozdała sołtysom ulotki z najważniejszymi kontaktami i danymi. Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak apelowała o szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie, która staje się coraz większym problemem. W swoim krótkim wystąpieniu poruszyła również tematy obowiązku wymiany pieców bezklasowych w gospodarstwach domowych do końca tego roku i deklaracji dotyczących źródła ciepła a także inne zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Podczas spotkania sołtysi zgłaszali problemy, z którymi borykają się obszary wiejskiej. Dotyczyły one m.in. częstych przerw w dostawie energii elektrycznej, rekrutacji do przedszkoli dzieci polskich i ukraińskich oraz dostępu do szybkiego Internetu. Burmistrz oraz obecni urzędnicy udzielali wyjaśnień w każdej ze zgłoszonych kwestii.

Poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa rozpoczął się od pokrojenia okolicznościowego tortu, po którego konsumpcji można było poruszać tematy ważne dla mieszkańców terenów wiejskich już podczas mniej oficjalnych rozmów.

Informacja prasowa i foto: GCI Mszczonów, Dagmara Bednarek

Back to top button
Skip to content