MszczonówWydarzenia

Dzień Seniora

Jesień to czas, w którym przypadają aż trzy święta seniorów. Lokalne uroczystości honorujące nestorów Ziemi Mszczonowskiej odbyły się w poniedziałek, 25 października, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Ich organizatorem było Centrum Usług Społecznych.

Z okazji obchodów Dnia Seniora na widowni Mszczonowskiego Ośrodka Kultury zasiedli członkowie dwóch Klubów Senior + a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, zrzeszających nestorów: Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów a także Klubu Seniora „Złota Jesień”. Na uroczystościach pojawili się również przedstawiciele samorządu: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski, Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska. Wraz z seniorami świętowali również komendant Komisariatu Policji Krzysztof Puszcz oraz dyrektorowie lokalnych instytucji: Grażyna Pływaczewska (MOK), Beata Sznajder GCI) i Michał Szymański (OSiR).

Spotkanie rozpoczęła dyrektor CUS Monika Malczak, która serdecznie powitała zgromadzonych i zaprosiła na okolicznościowy program, z którym wystąpił Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy”, prowadzony przez Fundację Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Przed mszczonowskimi seniorami zaprezentowała się część liczącej blisko 100 osób grupy. Wśród występujących znalazł się także prezes Fundacji, prof. Leszek Ploch. Zespół, składający się w większości z artystów z niepełnosprawnościami, rozkołysał publiczność i porwał ją do wspólnej zabawy skocznymi tańcami, tradycyjnymi piosenkami i muzyką.

Po części rozrywkowej przyszła pora na podziękowania. Dyrektor Malczak wręczyła symboliczne dyplomy osobom wspierającym działalność mszczonowskich Klubów Senior +. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do Moniki Kubiak, która kieruje tymi miejscami spotkań nestorów. O zarządzającej Klubami nie zapomnieli także ich członkowie. Wdzięczni seniorzy wręczyli Monice Kubiak wzruszające podziękowanie i kwiaty, wyrażając nadzieję na wiele kolejnych wspólnie spędzonych godzin.

W poniedziałkowe południe scena należała jednak nie tylko do gości. Kolejnym punktem programu były wokalne popisy członków dwóch Klubów Senior +. Krótki recital znanych piosenek biesiadnych był efektem zajęć muzycznych, które prowadzi dla nich Zbigniew Sękulski. Muzyk nie pozostawił swoich podopiecznych samych sobie i akompaniował im na akordeonie. Sam również wykonał dla zgromadzonych kilka popularnych piosenek.

Świętowanie Dnia Seniora nie mogłoby się odbyć nie tylko bez podziękowań, ale przede wszystkim bez życzeń. Ciepłe słowa do lokalnych nestorów skierowali przewodniczący Łukasz Koperski, burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz radna Barbara Gryglewska. Wszyscy życzyli im przede wszystkim zdrowia i radości, która towarzyszyć im będzie każdego dnia kolorowej jesieni życia.

Oficjalną część spotkania zakończyły upominki dla jubilatów, należących do dwóch, mszczonowskich zrzeszeń seniorów: Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora „Złota Jesień”. Potem wszyscy udali się do sali klubowej MOK, by wspólnie spędzić trochę czasu przy słodkim poczęstunku. Oczywiście, nie zabrakło również tortu, podkreślającego uroczysty charakter obchodów.

Informacja Prasowa GCI w Mszczonowie

Back to top button
Skip to content