EdukacjaWażne!

Dzieci wreszcie wróciły do szkoły!

1 września uczniowie szkół z powiatu żyrardowskiego znów usłyszeli pierwszy dzwonek. Po wakacyjnym odpoczynku rozpoczyna się czas nowych wyzwań i zdobywania wiedzy. Po nagłych zmianach w nauczaniu to zdalnym, to znów stacjonarnym, wynikających z covid-19, wszystko wskazuje na to, że dzieci i młodzież naukę w roku szkolnym 2021/2022 odbędą w szkolnych murach.

Mimo ciągłej niepewności związanej z pandemią covid-19 uczniowie szkół z powiatu żyrardowskiego nowy rok szkolny rozpoczęli tradycyjnie od apelu w murach swoich szkół. Dwa miesiące rozłąki od rówieśników wywołały radosne uśmiechy na twarzach młodzieży. Pełni nadziei są również nauczyciele i rodzice, dla których ostatnie lata szkolne wiązały się z nagłymi reorganizacjami pracy i życia rodzinnego.

Kończą się wakacje i wracamy do szkoły, która właściwie dla uczniów jest prawie drugim domem. To stwierdzenie nie jest pozbawione sensu, bo przecież szkoła uczy i wychowuje. O tym warto pamiętać. Niestety ostatnie czasy były dość trudne w związku z pandemią covid-19 zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Dlatego z okazji 1 września wszystkim biorącym udział w procesie dydaktycznym – całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom, żeby ten rok szkolny był rokiem normalności i nauki stacjonarnej – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa.

Wszystkie szkoły zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarno – epidemiologicznego i zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez MEiN, MZ i GIS. Wytyczne te przewidują szczegółowe zasady dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, a przede wszystkim zalecenia dotyczące realizacji zajęć.

Wytyczne mówią o zachowaniu dystansu w przestrzeniach zamkniętych jak sale lekcyjne w odległości 1,5 m. W przypadku, gdy taka odległość nie może zostać zachowana, należy nosić maseczki. Ponadto nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia pomieszczeń przed, po i w trakcie lekcji, a także w dni wolne od zajęć. W Żyrardowie wszystkie szkoły wyposażone są w system ozonowania pomieszczeń.

MEiN zwraca również uwagę na konieczność wsparcia kondycji psychicznej uczniów, która może wymagać interwencji po powrocie do szkół po wielomiesięcznej izolacji uczniów od społeczności szkolnej.

Jak możemy przeczytać w wytycznych:

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

W związku z wystąpieniem ryzyka nierówności w poziomie nauczania po okresie nauki zdalnej, w żyrardowskich szkołach do grudnia zaplanowano 1740 godzin zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych.

MEiN, GIS i MZ rekomendują również szczepienia dla nauczycieli i uczniów, których wiek dopuszcza do programu szczepień. Warto jednak podkreślić, że szczepienia są dobrowolne, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u uczniów lub nauczycieli, mają być oni natychmiastowo odizolowani i odesłani do domu.

Warto również zwrócić uwagę na ogromną rolę rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. W przypadku podejrzenia infekcji nie należy posyłać dzieci do szkół i przedszkoli, by nie narażać innych na ewentualne zachorowania.

Rodzice powinni również zwrócić uwagę, by dzieci nie zabierały niepotrzebnych przedmiotów do placówek oświatowych, dbały o higienę i częstą dezynfekcję rąk oraz ogólne zasady sanitarne. Musimy pamiętać, że dbanie o bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich i tylko przy stosowaniu zasad higieny jesteśmy w stanie w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowań.
Back to top button
Skip to content