Ważne!WywiadZalew ŻyrardowskiŻyrardów

Dyrektor Sanepidu o jakości wody w Zalewie Żyrardowskim

Spółka Aqua Żyrardów na początku lipca, na podstawie oceny jakości wody wykonanej przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zdecydowała o konieczności zamknięcia kąpieliska nad zalewem żyrardowskim. Decyzję podjęto z powodu wykrycia w akwenie bakterii E. Coli, enterokoków oraz pojawienia się sinic. Źródłem tych bakterii są najprawdopodobniej ścieki.

Kąpielisko zostało ponownie otwarte dla mieszkańców 16 lipca. Decyzję podjęto na podstawie ponownego badania potwierdzającego poprawę jakości wody w akwenie.  Od wielu lat trwa bezskuteczna walka z nielegalnie odprowadzanymi do zalewu ściekami, które prawdopodobnie są źródłem problemu złej jakości wody w akwenie. Z kolei nawracające każdego roku sinice mogą generują szkodliwe dla zdrowia toksyny, potęgując tym samym negatywne skutki zanieczyszczenia wody. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy można zapobiegać tego typu sytuacjom, dlatego porozmawialiśmy z Łukaszem Szymańskim, Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żyrardowie o powodach spadku jakości wody w zbiorniku.

Dyrektor Sanepidu Łukasz Szymański

 

Agata Wagner: Nastały letnie upały i mieszkańcy powiatu żyrardowskiego szukają ochłody. Ukojenie może przynieść relaks nad zalewem żyrardowskim, niestety wiele osób krytykuje jakość wody w zbiorniku.

Łukasz Szymański: Bez rekreacji nad wodą trudno jest przeżyć afrykańskie upały. Na początku lipca zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia obiektu. Stwierdziliśmy nieprzydatność wody w kąpielisku ze względu na niepokojące parametry mikrobiologiczne. Przekroczona została norma obecnych w wodzie enterokoków. Po ponownym pobraniu próbki ich ilość znacznie zmalała, lecz w tym samym czasie pojawiły się sinice, co spowodowało przedłużenie zamknięcia kąpieliska. Testy przeprowadzono zgodnie z harmonogramem badań obowiązującym spółkę Aqua na zlecenie Urzędu Miasta Żyrardowa.

AW: Niestety mieszkańcy zostali pozbawieni relaksu nad wodą.

ŁSZ: Pani mówi, że niestety. Ja twierdzę, że dobrze się stało. Sanepid stoi na straży wspólnego zdrowia. Nasze kontrole jakości wody sprawiają, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Wykonujemy testy raz na dwa tygodnie. W momencie spadku jakości wody w zbiorniku reagujemy natychmiast.

AW: Nie ukrywam, że przeczytałam kilka niepochlebnych komentarzy zamieszczonych pod informacją opublikowaną w Internecie. Mieszkańcy wskazują, że koszt rewitalizacji terenu liczony jest w milionach złotych, a nie mogą skorzystać z rekreacji. Sinice pojawiają się w wielu miejscach w Polsce i pod tym względem zbiornik wodny w Żyrardowie nie jest wyjątkowy. Wydaje mi się, że jest jeszcze inny powód pogorszenia jakości wody.

ŁSZ: Wysokie temperatury utrzymujące się przez wiele dni, niska przepustowość wody i niewielkie opady tworzą idealne środowisko dla zielonego zakwitu wody. Jest to efekt masowego rozwoju fitoplanktonu, w tym: sinic, okrzemek, zielenic. Inną kwestią są enterokoki, z którymi walczymy od lat. Bakterie kałowe mogą pochodzić z nielegalnych spustów zanieczyszczeń do zalewu. Naszym zadaniem nie jest poszukiwanie źródeł występowania w zalewie żyrardowskim paciorkowca kałowego. Ale to prawda, jesteśmy informowani o domniemanych źródłach zanieczyszczenia wody.

AW: Jest to niekomfortowa sytuacja, ponieważ żądania wyjaśnień kierowane są do Sanepidu. Być może zbyt delikatnie toczą się rozmowy o, nazwijmy rzeczy po imieniu, łamaniu prawa poprzez nielegalne odprowadzanie nieczystości.

ŁSZ: Należy poczynić kroki w kierunku zatrzymania procederu związanego ze świadomym zanieczyszczaniem kąpieliska przez okolicznych mieszkańców — o ile takie sytuacje mają miejsce. Pragnę dodać, że powtórzone badania nie wykryły już enterokoków w pobranych próbkach wody, a intensywne deszcze sprzyjały temu, aby sinice zniknęły, i tak się stało.

AW: Czy możemy porównać jakość wody w zalewie żyrardowskim z jakością wody w innych zbiornikach?

ŁSZ: Zapraszam mieszkańców powiatu na stronę serwiskapieliskowy.pl. Portal umożliwia sprawdzenie jakości wody na obszarze całego kraju. Wszystkie zbiorniki wody mające status kąpielisk są ujęte w dostępnym na stronie rejestrze. Na bieżąco są podawane informacje o stanie i jakości wody.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Back to top button
Skip to content