Żyrardów

Domy pełne historii odzyskują dawną świetność

Budynek przy ul. Chopina 17

Kolejny zabytkowy budynek komunalny przeszedł remont w ramach projektu ,,Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

W budynku zrealizowano szeroki zakres prac z uwzględnieniem zabytkowego charakteru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Elewacja budynku zyskała odnowiona z poszanowaniem historycznego wyglądu. Ozdobne elementy bojnowania z dekoracyjnego kamienia zostały wyeksponowane, podobnie jak metalowe detale balkonu. Całość prac nadała budynkowi wyjątkowy charakter, który od wielu lat wymagał generalnego remontu.

W budynku wykonano nową stolarkę okienną oraz drzwiową wraz z renowacją zabytkowych drzwi. Szczególną uwagę zwracają okna poddasza. W klatkach schodowych przeprowadzono remont drewnianych schodów i balustrad i podłóg, a elementy silnie zdegradowane zostały wymienione na nowe.

Wyremontowano ściany, sufity i posadzki w częściach wspólnych. Ponadto zrealizowano prace w częściach wspólnych w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej (w tym oświetlenie) oraz przeprowadzono remont kanałów wentylacyjnych. Budynek został wyposażony w węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania.

Remont dachu polegał na częściowej wymianie poszczególnych elementów więźby dachowej, wyczyszczeniu i zabezpieczeniu przeciwgrzybicznie. Wykonano docieplenie połaci dachowych oraz nowe pokrycie z blachy, zamontowano nowe rynny i wyłaz w dachu, wyremontowano kominy. Drewniane stropy międzykondygnacyjne również zostały poddane pracom remontowym.

Wykonawcą prac było konsorcjum firm: LIDER: TEL-BUD Sławomir Borkowski, Partner: P.H.U. ROB-BUD Robert Laskowski.

Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Miasto z funduszy unijnych i budżetu państwa.

całkowita wartość projektu obejmująca remont i termomodernizację dziewięciu budynków to 15.088.794,22 zł z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 6.128.136,14 zł.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

 

Back to top button
Skip to content