Ważne!

Dodatek węglowy. Kto otrzyma pomoc finansową i od kiedy można składać wnioski?

Będą dopłaty dla ogrzewających domy węglem gazem, olejem lub pelletem ale trzeba uzbroić się w cierpliwość

W związku z dynamicznie rosnącymi cenami nośników energii, szczególnie węgla i jego trudną dostępnością rząd zapowiedział pomoc finansową czyli „dodatek węglowy”. Dofinansowanie na zakup węgla w wysokości 3000 zł otrzymają jednorazowo gospodarstwa domowe wykorzystujące ten surowiec do ogrzewania w okresie zimowym. Dodatek wypłacany będzie na jedno gospodarstwo domowe, a w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców. Warunkiem otrzymania dodatku jest posiadanie urządzenia grzewczego zasilanego w co najmniej 85% węglem kamiennym, które zgłoszone jest do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Dodatkowo co ważne nie będzie kryterium dochodowego co pozwoli na skorzystanie z pomocy większej liczbie osób. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł.

Od kiedy i gdzie możemy składać wnioski? 

Wnioski będzie można składać osobiście w urzędach gmin lub przez Internet do 30 listopada 2022r. Na wypłatę świadczeń gminy będą miały 30 dni od złożenia wniosku. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy z takim wnioskiem będziemy mogli udać się do urzęd. W ustawie jest zapis że ze względu na ważny interes społeczny wejdzie ona w życie już następnego dnia po opublikowaniu w dzienniku ustaw. Senat zajmie się projektem ustawy na posiedzeniu 3 sierpnia, jeżeli przejdzie bez poprawek, to ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi. W praktyce może to oznaczać jeszcze kilka tygodni zanim będziemy mogli zacząć składać wnioski.

Na stronie rządu pojawił się już wzór wniosku o dopłatę do węgla, należy podać:

  • Imię, Nazwisko
  • PESEL
  • Obywatelstwo 
  • Organ do którego składamy wniosek 
  • Seria i numer dowodu osobistego 
  • Adres zamieszkania 
  • Numer rachunku na który wypłacone będzie świadczenie 
  • Dane osobowe wszystkich pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wielu mieszkańców Żyrardowa jest zainteresowanych dodatkiem węglowym i chcą złożyć wniosek jak najszybciej o czym opowiedział nam Andrzej Górecki z Urzędu Miasta Żyrardowa.

– Wielu mieszkańców naszego miasta przychodzi do urzędu z chęcią złożenia wniosków na dopłaty do węgla błędnie interpretując informacje ukazujące się w telewizji. Obecnie nie ma jeszcze decyzji o tym czy takowy dodatek w ogóle będzie wypłacany. Tematem tym dopiero w dniach 3-4 sierpnia będzie zajmować się Senat. Dlatego też informujemy mieszkańców, że aktualnie nie są wystawiane ani przyjmowane jakiekolwiek wnioski dotyczące powyższego dodatku. Po zatwierdzeniu przez Sejm, Senat i Prezydenta oraz podaniu konkretnej daty rozpoczęcia przyjmowania wniosków ukażę się odpowiedni komunikat informujący o sposobie i trybie przyjmowania wniosków w naszym mieście.

Będą też bezpośrednie dodatki dla osób ogrzewających domy przy użyciu gazu, oleju lub pelletu. Tak rząd chce ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania. To najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, które znajdzie się w nowej ustawie, podobnej do tej o dodatku węglowym Na razie nie wiadomo, jakiej wysokości będą dodatki. Do ostatniej chwili, czyli prawdopodobnie do dzisiejszego poranka, mają trwać jeszcze analizy, ale na pewno nie będzie to więcej niż 3 tysiące zł, które rząd obiecał osobom korzystającym z węgla do ogrzania gospodarstwa domowego.

Dodatki energetyczne mają być zróżnicowane. Będą w innej wysokości dla osób korzystających z gazu – prawdopodobnie te będą najwyższe – inne dla opalających dom pelletem, a inne w przypadku oleju opałowego. Inne były bowiem wzrosty cen tych surowców i inna musi być pomoc – mówił już wczoraj premier Mateusz Morawiecki. 

Co ważne – nowe rozwiązania znajdą się w zupełnie nowej ustawie. Nie będzie to nowelizacja do ustawy o dodatku węglowym, która jutro prawdopodobnie zostanie ostatecznie uchwalona. Nowa ustawa może zostać uchwalona przez Sejm najszybciej dopiero w połowie września.

Back to top button
Skip to content