Radziejowice

Dbajmy wspólnie o środowisko

Urząd Gminy Radziejowice Informuje, że działki stanowiące place sołeckie nie są objęte systemem odbioru odpadów komunalnych, a w związku z tym firma wywozowa z którą Gmina Radziejowice ma podpisaną umowę nie ma obowiązku zabierania z niej worków z odpadami.

W związku z tym UG przypomina i prosi o zagospodarowanie śmieci we własnym zakresie po skończonych spotkaniach integracyjnych. Dbajmy wspólnie o środowisko nie tworząc dzikich wysypisk.

Informacja prasowa: UG w Radziejowicach

Back to top button
Skip to content