Wiskitki

Burmistrz Rafał Mitura otrzymał absolutorium

Jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wiskitek Rafała Mitury.

XXXI Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki odbyła się w dniu 24 czerwca. Podczas posiedzenia przedstawiono Raportu o stanie Gminy Wiskitki za 2020 rok. Podjęto również dwie ważne uchwały – o udzielenie wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Raport zawierał podsumowanie realizacji lokalnych programów i strategii oraz informację o wykonywanych uchwałach  w 2020 roku. W dokumencie ujęto kluczowe informacje dotyczące oświaty, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnych, odbioru odpadów, sportu i turystyki, a także ochrony środowiska.

Sukces budowany na współpracy

– Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy są w każdej cząstce tej gminy. Wszyscy jesteśmy jak trybiki w maszynie i musimy współpracować. Jesteście moimi rękami, oczami i uszami. Nie zrealizowalibyśmy wielu projektów, gdyby nie nasza współpraca – mówi burmistrz Rafał Mitura.

 

Back to top button
Skip to content