Radziejowice

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Przemysłowa w miejscowości Radziejowice

W kwietniu 2024 roku zostały zakończone i odebrane prace związane z budową chodnika
w pasie drogowym drogi gminnej ul. Przemysłowej w miejscowości Radziejowice.

Wykonawcą robót budowlanych była firma „ELD MAR” Roboty Drogowe E.Trelińska z Żyrardowa.

W ramach zawartej umowy Wykonawca wykonał chodnik o długości 370 mb wraz z zjazdami do przyległych posesji.

Całkowity koszt wybudowania powyższego chodnika wyniósł łącznie 353.882,46 zł. Gmina Radziejowice na powyższe zadanie inwestycyjne otrzymała pomoc finansową z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Informacja prasowa: UG Radziejowice

Back to top button
Skip to content