Żyrardów

Będzie nowe boisko!

W piątek 7 lipca, w Opinogórze Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał umowy pozwalające na pozyskanie środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 i utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej. 

Pierwsze zadanie pn. „ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”, zrealizowane zostanie do 2023 roku w ramach
pomocy finansowej z Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023″. Całkowity przewidywany koszt zadania: 466 660,00 zł, w tym dofinansowanie: 297 746,00 zł (blisko 64%).

Projektowane boisko docelowo będzie posiadać wymiary 25×40 m. Sporty, które będzie można na nim uprawiać to: piłka ręczna, siatkowa i koszykowa. Dotychczasowa powierzchnia zostanie pokryta ekologiczną wersją nawierzchni hexagonalnej, która jest funkcjonalna, trwała, odporna na warunki atmosferyczne i tymi cechami jeszcze bardziej przewyższa tradycyjne nawierzchnie syntetyczne. Nowe boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (siedziska, piłko-chwyty, słupki, siatki, bramki, kosze itp.) będzie obiektem sportowym całorocznym, ogólnodostępnym i nieodpłatnym. Powstanie też nowe oświetlenie wokół przebudowanego boiska

Drugi z projektów ma na celu utworzenie do końca bieżącego roku Lokalnego Centrum Integracji Społecznej przy ul. Piaskowej 21/23 przy pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Całkowity przewidywany koszt zadania: 173 398,25 zł, w tym dofinansowanie: 136 900 zł zł (blisko 79%).
Zadanie obejmuje przygotowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum w systemie całorocznym oraz niezależnym od warunków klimatyczno-pogodowych.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content