Mszczonów

Będzie bezpieczniej

Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie w formie zwrotu środków wydanych na realizację inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w 2021 roku.

Wniosek obejmował jedno nowoprojektowane przejście na głównej drodze wlotowej do miasta od strony drogi krajowej nr 50. Z uwagi na duże obciążenie ruchem i wąskie pobocza przy istniejącym rowie. W 2021 r. został wybudowany chodnik za rowem, który zapewni bezpieczeństwo pieszym, poruszającym się wzdłuż ulicy. Nowe, wyniesione przejście przy sklepie Biedronka zapewni bezpieczne przekraczanie ulicy oraz spowolni ruch na prostym odcinku drogi. Zakres projektu obejmował wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego połączeniem z istniejącymi chodnikami, oznakowanie poziome i pionowe ze znakiem aktywnym oraz oświetlenie przejścia.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 106 tys. zł, z czego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Mszczonów otrzymał zwrot poniesionych kosztów w wysokości ponad 57 tys. zł.

Fot: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie

Back to top button
Skip to content