Żyj zdrowo!Żyrardów

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do 24 listopada 2021r. GUS będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88, wyłącznie z pełnoletnimi respondentami, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art.27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinie 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content