Żyrardów

Rada Seniorów

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Rad Seniorów 2022. Wniosek, opracowany z udziałem Rady Seniorów Miasta Żyrardowa, uzyskał bardzo wysoką ocenę i maksymalną dotację w wysokości 20 tys. zł. Oznacza to, że w Żyrardowie wkrótce odbędą się Żyrardowskie Dni Seniora.

To wielka satysfakcja, że Rada Seniorów, która powstała z mojej inicjatywy jest tak aktywna – mówi Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski – pozyskane dofinansowanie jest kolejnym dowodem, że to była dobra decyzja. Dzięki uzyskanym środkom zorganizujmy wspólnie z Radą Seniorów atrakcyjne wydarzenie, na które zaprosimy wszystkie osoby starsze z Żyrardowa, aby pokazywać im w jaki sposób mogą aktywnie spędzić wolny czas. Jest to niezmiernie ważne, aby osoby starsze były aktywne, ponieważ to pozytywnie wpływa na zachowanie jak najdłużej sprawności fizycznej i psychicznej.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Rad Seniorów został po raz pierwszy ogłoszony przez Województwo Mazowieckie. W ramach naboru wniosków każdy samorząd mógł wnioskować o kwotę maksymalnie 20 tys. zł.  W dniu 22 lipca 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Adam Lemiesz, w imieniu Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego oraz Skarbnik Miasta Anna Krupa podpisali umowę o dofinansowanie. 

Zadanie pn. „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

pastedGraphic.png

Back to top button
Skip to content